Národní soutěž muzeí Gloria musaealis 2013


16. května 2014 | Autor: David Rájecký

Soutěž je vyhlašována ve třech hlavních kategoriích – Muzejní výstava roku, Muzejní publikace roku a Muzejní počin roku. Ve XII. ročníku soutěžilo celkem 61 muzeí a galerií z celé České republiky s 90 soutěžními projekty. O jejich pořadí rozhodla sedmičlenná porota ve složení: Ing. Milena Burdychová; PhDr. Eliška Fučíková, CSc.; Mgr. Pavel Holman (Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity); PhDr. Pavel Popelka, CSc. (Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě); PhDr. Jana Součková, DrSc.; PhDr. Radim Vondráček (Uměleckoprůmyslové museum v Praze) a Ing. Vlastimil Vykydal (předseda poroty; Technické muzeum v Brně). Vyhlašovatelé na její návrh rozhodli o ocenění soutěžních projektů na prvních třech místech ve všech kategoriích a o udělení zvláštních cen.

Nejvyšším oceněním v každé soutěžní kategorii je Cena Gloria musaealis, která se skládá z trofeje, diplomu a finančního ocenění ve výši 70 000 Kč. Soutěžící, kteří se umístili na druhých a třetích místech, a ti, kterým byla udělena zvláštní cena, získali diplom.

Zvláštní kategorií je Cena Českého výboru ICOM udělovaná projektům, které významně přispěly k mezinárodní spolupráci, rozvoji edukační činnosti muzeí či zpřístupnění kulturního dědictví handicapovaným občanům. Český výbor ICOM udělil toto ocenění jednomu z 90 soutěžních projektů.

Čestný výbor soutěže tvoří přední osobnosti našich kulturních, vědeckých a společenských institucí. Čestný výbor soutěže navrhl vyhlašovatelům udělení zvláštní ceny jednomu z projektů.

Vyhlašovatelé se rozhodli zároveň vydat výroční zprávu XII. ročníku soutěže, která zahrnuje všechny projekty přihlášené do soutěže, a ocenit tak jejich význam pro rozvoj oboru muzejnictví. Výroční zpráva je dostupná od 19. května 2014 na Sekretariátu AMG a získají ji také účastníci slavnostního vyhlášení.

Logo, které soutěž doprovází na propagačních materiálech, vytvořila ak. mal. Lucie Seifertová. Autorkou trofeje, která byla předána držitelům Ceny Gloria musaealis, je Pavlína Čepičková-Šůsová. Autorkou grafického layoutu XII. ročníku soutěže je Jana Dolanská.

Slavnostní předávání cen proběhlo ve čtvrtek 15. května 2014 ve Sladkovského sále Obecního domu v Praze, u příležitosti Mezinárodního dne muzeí (18. května 2014).

 

Výsledky soutěže jsou k nahlédnutí zde: http://www.cz-museums.cz/news/gloria_musaealis/titulni/13726-vysledky-xii-rocniku-narodni-souteze-muzei-gloria-musaealis-2013

 


Tento článek pochází ze serveru www.lidovakultura.cz.