Mezinárodní den muzeí a X. ročník Festivalu muzejních nocí


19. května 2014 | Autor: David Rájecký

ICOM chce upozornit na proměnu tradičního vnímání muzeí. Muzea dnes používají nové metody při své činnosti. Stojíme tváří v tvář změnám, které nás nutí hledat nové pohledy na tradiční mandát muzeí a galerií, hledat nové cesty jak zapojit návštěvníky a zpřístupnit jim sbírky. Muzea jsou důležitým vypravěčem příběhů naší společné historie a kulturního dědictví. Tím, že umožňují návštěvníkovi kontakt se sbírkami, významným způsobem přispívají k rozvoji společnosti.
Muzea jsou místem setkávání, vytváření společenství a komunit sdílejících společnou paměť. Muzea hrají ve společnosti stále důležitější roli, už nejsou jen zapisovatelem, ale stávají se čím dál víc moderátorem společenského vývoje. Prostřednictvím svých sbírek odpovídají na otázky minulosti i současnosti.
ICOM aktivně přispívá ke zvyšování obecného povědomí o důležitosti role muzeí v rozvoji společnosti. Podporuje budování vztahů mezi různými typy sbírek a jejich publikem, protože každý předmět má svůj příběh. Přijďte do muzea, poučte se, pobavte se a nadchněte se!

 

Ve dnech 16. května až 14. června 2014 bude probíhat X. ročník Festivalu muzejních nocí. Přehled všech zúčastněných institucí a jejich muzejních nocí najdete zde: http://www.cz-museums.cz/web/festival_muzejnich_noci/titulni


Tento článek pochází ze serveru www.lidovakultura.cz.