Výsledky rukodělných kurzů


23. března 2007 | Autor: kraj Zlínský

Každoročně připravuje Slovácké muzeum v Uherském Hradišti výukové kurzy zaměřené na tradiční techniky zpracovávající přírodní materiály. Slovácké muzeum tak naplňuje poslání vládního usnesení Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu, na základě kterého bylo v roce 2003 jmenováno Centrem péče o tradiční lidovou kulturu Zlínského kraje. Cílem této Koncepce je nejen identifikovat a dokumentovat jevy tradiční lidové kultury, ale také aktivně přispívat k jejich prezentaci a zachování.

Jedním ze způsobů dalšího předávání znalostí technik tradiční lidové výroby je pořádání kurzů, které Slovácké muzeum uskutečňuje již od roku 1999. Rukodělné semináře vedou zkušení odborníci na danou techniku, často bývalí pracovníci nebo mistři vyškolení Ústředím lidové umělecké výroby.

Za dobu pořádání výukových programů se ve Slováckém muzeu seznámilo s vybranými rukodělnými technikami více než 230 zájemců z řad široké veřejnosti. Někteří z nich získané vědomosti dále rozvíjí a příležitostně nebo i pravidelně se práci ve vybraném odvětví lidové výroby nadále věnují. V uplynulých letech již byly ve Slováckém muzeu realizovány tyto kurzy:

1999 Kurz zdobení kraslic – technika škrabání

(ve spolupráci s Chráněnou dílnou Oblastní charity v Uh. Hradišti)

1999 Kurz zdobení kraslic – technika batikování

1999 Kurz výroby ze slámy

2002 Kurz paličkování pro začátečníky

2003 Kurz paličkování pro pokročilé

2004 Kurz zdobení kraslic slámou

2005 Kurz pletení z proutí a pedigu

(ve spolupráci s Chráněnou dílnou Oblastní charity v Uh. Hradišti)

2006 Kurz pletení z proutí pro pokročilé

ve spolupráci s Chráněnou dílnou Oblastní charity v Uh. Hradišti)

2006 Kurz pletení z kukuřičného šustí

Kurz pletení z proutí pro pokročilé, 7. 10. 2006 – 20. 3. 2007

V loňském roce byly pro velký zájem veřejnosti realizovány tři souběžné kurzy, v nichž se více než 35 zájemců seznámilo se základy pletení z pedigu a proutí. Pro absolventy tohoto základního výukového programu byl určen letošní kurz, v němž se posluchači věnovali práci s tradičním materiálem – proutím.

Z přírodního, především neloupaného proutí se v minulosti vyráběly koše a košíky pro široké upotřebení v domácnosti i v zemědělství. Mimo to se proutím vyplétaly stěny jednoduchých hospodářských staveb, vyráběly se z něj košiny na vozy, lísky na sušení ovoce, ale třeba také vrše k chytání ryb v tekoucí vodě. Neopomenutelná je také role vrbového proutku jako symbolu životodárné síly a jeho užití ve formě tatarů či žil ve velikonočních zvycích. Vysoký standart řemeslného zpracování proutí v našem regionu udržovali profesionální košíkáři z Morkovic a Buchlovic. V devadesátých letech se košíkářská výroba soustřeďuje také do chráněných dílen, působících při Oblastní charitě. Právě s Chráněnou dílnou v Uherském Hradišti Slovácké muzeum dlouhodobě spolupracuje. V posledních dvou letech zejména na přípravě a realizaci kurzů, jejichž výsledky jsou prezentovány v této výstavě.

Absolventi kurzu pletení z proutí pro pokročilé:

Alexandr Bilík Babice

Jana Churá Tupesy

Barbora Chvilíčková Vlčnov

Marie Křížková Březolupy

Alena Nádeníčková Nedachlebice

Věra Otrubová Strážnice

Otýlie Pšenčíková Strážnice

Michaela Štefaníková Slavičín

Eva Temelová Uh.Hradiště

Ivana Vašíčková Mistřice

Marta Kondrová Vlčnov

Realizace kurzu:

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti

Mgr. Marta Kondrová

Ve spolupráci s Chráněn


Tento článek pochází ze serveru www.lidovakultura.cz.