Dnes je čtvrtek 18. dubna 2024, svátek má Valérie Český jazyk

18. 5. - Slovácké muzeum zdarma otevře dveře všem návštěvníkům


16. května 2007 - autor: kraj Zlínský
Verze pro tisk Poslat emailem

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti každoročně v rámci Dne muzeí, které letos připadne na pátek - 18. květen, otevírá své objekty a pracoviště k bezplatné prohlídce. Nejinak tomu bude i letos.


V hlavní budově muzea ve Smetanových sadech už jen do 20. 5. 2007 lze obdivoat exponáty ve výstavě Jehla, příze, pokličky, hračky každé babičky. Výstava si všímá počátků ženského emancipačního hnutí v českých zemích, zakládání ženských spolků a dívčích škol. Žačky se zde učily zhotovovat oděvy, pořizovaly si výbavu, vyšívaly, kreslily, absolvovaly kurzy vaření. Vysokou úroveň dívčího školství dokládají školní práce se vzorníky a pracovními postupy. Na příkladu vystavených školních i domácích ručních prací dokumentuje expozice vysoké nároky na dívky a ženy – hospodyně, matky, vychovatelky, kuchařky a tvůrkyně harmonického domova první poloviny dvacátého století. Rozmanitost technik, složitost a pestrost vystavených vzorů a výrobků, mnohdy dokonale provedených po technické i umělecké stránce, dokládají nejen módnost a vysokou oblibu ručních prací ale také zcela jiný způsob života, organizace dne a trávení jeho pracovní části i volného času našich prababiček. Výstava představuje exponáty ze sbírek Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, doplněné předměty z fondu Slováckého muzea v Uh. Hradišti a Vlastivědného muzea v Kyjově.
Ve velkém sále přibližuje výstava Aj, to sú maléři od Boha samého…Lidoví malíři rodu Hánů z Blatnice pod Svatým Antonínkem lidové malířství, které tvoří oblast tradiční lidové kultury, které nebyla doposud věnována příliš velká pozornost. Slovácké muzeum v Uh. Hradišti vystavuje 104 obrazy, z nich 70 pochází z vlastních sbírek. Jedná se o soubor ikonograficky pozoruhodných obrazů na plátně, jejichž autory jsou naivní malíři z rodu Hánů.
Sbírka pláten Slováckého muzea je doplněna zápůjčkou obrazů EÚ MZM Brno, Farnosti Blatnice a Žeravice, NÚLK Strážnice a od soukromých majitelů.
Hánovi se usadili se v Blatnici pod svatým Antonínkem, v proslulém poutním místě s kaplí sv. Antonínka nad Blatnicí, které jim umožňovalo rozšiřovat především tvorbu čerpající z oblasti náboženské ikonografie. S jejich pracemi se v rodové linii setkáváme v průběhu celého 19. století. Hánové se s oblibou věnovali i malbě nástěnné, malování na nábytku, plechu, na textiliích, např. malovali církevní a cechovní praporce a korouhvičky Stěžejní a nejpočetněji zastoupená je malba votivních obrazů, které jsou na zakladě jejich poučenosti a vztahu k víře dokladem jejich originálního výtvarného vyjádření. Ve výstavě se návštěvník může usadit v jizbě se svatým koutem, v lavici před oltářem, projde kolem oltáříku Božího Těla nebo kolem Bužích muk. Tady všude kdysi díla Hánů měla své místo.
Přísálí nám prozradí příběh kunovického letadla - L-410. Fotografická výstava dokumentuje vývoj a proměny letounu L-410, který poprvé vzlétl v roce 1969 z kunovického letiště. V průběhu let vzniklo několik typů, které jsou odrazem technického vývoje v letectví. Černobílé i barevné fotografie pocházejí především ze soukromých sbírek a řada z nich bude jistě překvapením. Zachycují nejen letouny, ale také přístrojové vybavení a interiéry. Výstava bude otevřena právě 18. května.
Slovácké muzeum tradičně nabízí u příležitosti Mezinárodního dne muzeí možnost vyhledávání snímků ve fotoarchivu a sledování vybraných videozáznamů dle přání návštěvníků. Dokumentační oddělení je veřejnosti přístupné celoročně na základě telefonické objednávky.
Knihovna Slováckého muzea otvírá své dveře všem, kteří chtějí nahlédnout do jejího fondu, prolistovat si nejstarší regionální noviny od roku 1884, turistické průvodce nebo regionální beletrii. Odborná knihovna je však otevřena veřejnosti po celý rok vždy od středy do pátku, mimo otevírací dobu je možné objednat se telefonicky. Otevřeno bude v tento den do 17.00 hodin.
Na sobotu 19. května 2007 se Slováckým muzeem vydáme za poznáním památek regionu. muzeum připravilo 6. ročník cykloturistických výletů, který je tentokrát zaměřen na poznání pravěkého a raně středověkého osídlení středního Pomoraví s cílem ve Spytihněvi. Trasa povede přes Mařatice na rozhlednu na Rovnině, odtud ke kapli sv. Rocha. Po dvou krát

Zpět
LIDOVÉ STAVBY LIBERECKÉHO KRAJE
Mezinárodní konference pro folklorní soubory v Bud…
Podílejte se na vydání Kuchařky tradičních receptů…