Dnes je čtvrtek 23. května 2024, svátek má Vladimír Český jazyk

Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice na léta 2004 - 2010


Dne 11. června 2003 vláda projednala a schválila usnesením č. 571 Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu. Pro obor etnologie je tento fakt významným mezníkem. Vláda vzala za svůj zájem odborné veřejnosti a obavy před zánikem některých jevů a vyjádřila konkrétními opatřeními povinnosti státu, doporučení samosprávě a výzvu ostatním nestátním organizacím ke spolupráci na ochraně důležité části nehmotného kulturního dědictví.

Společné úsilí bude směřovat k ochraně hodnot vytvářených po celá staletí, v nichž je zobrazen život předků (bydlení, práce, víra a zvyky, zábava a umění), jsou proto základem kulturní identity, zdrojem kulturní rozmanitosti a vzdělanosti. V souboru opatření jsou vyjádřeny konkrétní kroky směřující k efektivnější identifikaci tradiční lidové kultury, její systematické dokumentaci, uchování a předávání dalším generacím, prezentaci vůči veřejnosti u nás i do zahraničí.

K naplňování přijatých opatření se nebudou vytvářet nové instituce, cílem koncepce je lépe využít stávající instituce, které v tomto oboru již pracují a finančně je podpořit. Důležitou funkci sehraje osvědčená síť dobrovolných zpravodajců a také souborů, v jejichž repertoáru jsou mnohé jevy po léta uchovávány a prezentovány veřejnosti na přehlídkách a festivalech. Naplňování koncepce je v této první etapě rozloženo do roku 2010. V těchto letech půjde o to, aby dosud existující jevy lidové kultury byly srozumitelně a jednotně popsány, aby byly v dostatečném rozsahu pro budoucnost zaznamenány, aby informace o tom byly přístupné odborné i laické veřejnosti. Žijících jevů tradiční lidové kultury v České republice není málo. Zahrnují se k nim hudební, taneční a slovesný folklor, hry, mytologie, obřady, obyčeje a zvyky, způsob obživy a tradiční zemědělské postupy, řemeslnické výrobky a technologie, architektura a další druhy lidové umělecké tvorby.

Je dobrým znamením, že v naší zemi existuje dosud obecně velké bohatství živé a dochované tradiční lidové kultury, včetně dochovaných objektů lidového stavitelství. Ve vybraných regionech je dosud tradiční lidová kultura součástí každodenního života. Koncepce směřuje k tomu, aby toto bohatství pomohlo v budoucnu prokázat naši vlastní kulturní identitu. Při vstupu do Evropy to bude důkaz nadmíru aktuální.


Předkládací zpráva  (.doc - 23k)

Koncepce účinější péče o tradiční lidovou kulturu v ČR na léta 2004 - 2010  (.doc - 205k)


Folklorní festivaly (35)
Instituce, organizace a spolky (4)
Konference (3)
Muzea v přírodě (22)
Periodický tisk (12)
Stálé expozice (22)
Webové prezentace (13)
Přidat odkaz