Dnes je středa 22. května 2024, svátek má Emil Český jazyk

Identifikace a dokumentace


Okruhy dotazníkového výzkumu
Výsledky výzkumu

Heslář

Identifikace a dokumentace jevů tradiční lidové kultury v České republice

Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice, schválená vládou pod č. 571/2003, ukládá jako východiskovou úlohu identifikaci jevů tradiční lidové kultury. Na jejím základě bude možné realizovat další úkoly – dokumentaci, uchovávání a ochranu tradiční lidové kultury, její prezentaci a šíření poznatků o ní.
Identifikace ve zmíněné koncepci znamená vytvoření informačního systému, který má poskytnout přehled o výskytu a stavu živých artefaktů tradiční lidové kultury ve všech regionech České republiky. K realizaci tohoto záměru je nutno shromáždit podle jednotné metodiky údaje o vybraných kulturních jevech a na jejich základě postupně vytvářet přehlednou databázi. Ke sběru údajů o tradiční lidové kultuře se připravuje dotazník, který umožní dokumentátorům shromáždit potřebné údaje. Jeho součástí je i heslář tradiční lidové kultury v ČR.
Východiska
Předmětem zájmu jsou projevy tradiční lidové kultury národů, národností a etnických skupin žijících na území České republiky. V jednotlivých regionech, městských a vesnických společenstvích a společenských vrstvách se vyskytují nerovnoměrně. Dochovaly se jako hmotné artefakty či jako nehmotné duchovní statky nebo sociální jevy, které jsou nepsanou tradicí v rodinách a lokálních nebo širších kulturních společenstvích.
Při identifikaci těchto jevů se nevyhneme problematice tradičnosti a lidovosti kulturních jevů. Z různých významů a teoretických uchopení těchto pojmů připomeňme jen  některé principy, které mohou být prakticky využitelné při realizaci projektu.
Tradice se obecně vnímá ve dvou rovinách – jako kulturní dědictví a jako nepřetržité přebírání hodnot z generaci na generaci. Na jedné straně se tak označuje stav kultury, jejíž část tvoří zděděné kulturní technologie a návyky, na druhé straně samotný proces, historický tok kultury, v němž se produktivní kulturní jevy neustále předávají, vyvíjejí a neproduktivní zanikají. Tradice tu působí spolu s inovací a oba tyto principy vyjadřují přirozené společenské tendence jak ke stabilitě, tak ke kulturní změně.

Folklorní festivaly (35)
Instituce, organizace a spolky (4)
Konference (3)
Muzea v přírodě (22)
Periodický tisk (12)
Stálé expozice (22)
Webové prezentace (13)
Přidat odkaz