Dnes je čtvrtek 18. dubna 2024, svátek má Valérie Český jazyk

Identifikace a dokumentace tradičního lidového stavitelství ve Zlínském kraji


24. května 2007 - autor: kraj Zlínský
Verze pro tisk Poslat emailem


V rámci vládního usnesení Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v ČR vyhlašuje každoročně ministerstvo kultury nová témata pro dotazníkový výzkum. V roce 2007 se bude týkat problematiky tradičního stavitelství (sídlo a bydlení) a religiozity.Slovácké muzeum v Uherském Hradišti proto přistoupilo k záměru uskutečnit plošný terénní výzkum, jehož výsledkem by byla kompletní dokumentace tradičního lidového stavitelství ve Zlínském kraji. Záměr byl ministerstvem kultury schválen jako grantový úkol pod názvem Identifikace a dokumentace tradičního lidového stavitelství ve Zlínském kraji.
Vzhledem k tomu, že tento náročný úkol nelze zrealizovat během jednoho roku, rozhodlo se Slovácké muzeum rozdělit výzkum do několika let (2007 – 2011) a vytvořit pro jeho úspěšnou realizaci tým odborníků z různých institucí. Zapojí se do něj například PhDr. Věra Kovářů - zkušená a bývalá dlouholetá pracovnice Národního památkového ústavu v Brně, PhDr. Jana Spathová – vedoucí odboru památkové péče ve Zlínském kraji, Ing. arch. Jaroslav Novosad z Národního památkového ústavu v Kroměříži, Jan Kačer – student etnografie MU v Brně a Mgr. Olga Floriánová ze Slováckého muzea v Uherském Hradišti. Výzkum tradičního lidového stavitelství bude probíhat postupně po obcích jednotlivých okresů zlínského kraje.
Harmonogram výzkumu předpokládá v roce 2007-8 zdokumentovat okres Uherské Hradišti, v roce 2008-9 okres Zlín, v roce 2009-10 okres Kroměříž a v roce 2010-11 okres Vsetín.
Úkol je prakticky rozložen do dvou fází. První předpokládá především fotodokumentaci v terénu – po jednotlivých obcích a objektech lidového stavitelství - a vypracování pasportů těchto obcí, charakteru jejich zástavby a samotných zajímavých tradičních staveb podle jednotného, společně vypracovaného metodického manuálu. Druhá fáze výzkumu bude pokračovat v následujícím roce. Předpokládá uskutečnit výběr nejzajímavějších zkoumaných objektů tradičního lidového stavitelství, u nichž se provede podrobnější výzkum – zaměření stavby, archivní výzkum, odkazy na literatura apod.
K rozhodnutí provést plošnou dokumentaci tradičního stavitelství ve Zlínském kraji vedl Slovácké muzeum především fakt, že tradiční lidové stavitelství, které udává charakteristický ráz našim obcím, je ohroženo zánikem více než kterýkoli jiný druh tradiční lidové kultury. Vzhledem k velkému stavebnímu boomu v posledních letech dochází velmi často k nevhodným přestavbám a novostavbám, jež nemají žádnou návaznost na stavební tradici a kulturní ráz místních regionů. Množství zvláště hospodářských staveb jako chlévy, stodoly, seníky, sušírny na ovoce a další ztratily svůj původní význam, a proto tyto doklady vynikajícího stavebního umu, zručnosti a cítění našich předků, rychle mizí z vesnických zástaveb v nenávratnu. Slovácké muzeum v Uherském Hradiště chce tedy uvedeným výzkumem přispět k zachování zkoumaných objektů lidového stavitelství pro budoucí generace alespoň ve formě dokumentační databáze obrazové, písemné i stavebně dokumentační.
Jiným způsobem výzkumu tradičního stavitelství, které v letošním roce Centrum péče o tradiční lidovou kulturu ve Zlínském kraji, jako specializované pracoviště Slováckého muzea předpokládá realizovat, je dotazníková metoda studia dané problematika. Dotazníky, týkající se problematiky tradičního stavitelství i dalšího vyhlášeného tématu – religiozity, a jednotně pro výzkum připravené Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici, budou doručeny do všech obcí zlínského kraje. Zhodnotit a porovnat obsahy vyplněných a zpět odevzdaných dotazníků je úkolem celostátního garanta výzkumu, Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici.
Význam úkolu Identifikace a dokumentace tradičního lidového stavitelství ve Zlínském kraji tkví především v provedení kompletní dokumentace současného stavu vesnických sídel zkoumané oblasti a v nich zachovaných tradičních lidových staveb různého charakteru– chalupy a usedlosti, hospodářské stavby, drobné sakrální stavby apod. Vzniklá databáze písemných i obrazových informací zachová doklady o nynější podobě tradičního stavitelství zlínského kraje pro budoucí generace, může sloužit k praktickému využití pro jednotlivé zájemce a badatele, ale i zainteresované instituce, například pro<

Zpět
LIDOVÉ STAVBY LIBERECKÉHO KRAJE
Mezinárodní konference pro folklorní soubory v Bud…
Podílejte se na vydání Kuchařky tradičních receptů…