Dnes je čtvrtek 18. dubna 2024, svátek má Valérie Český jazyk

festival Kunovské léto je za dveřmi


23. května 2006 - autor: kraj Zlínský
Verze pro tisk Poslat emailem

Mezinárodní dětský folklorní festival se letos koná již po třinácté.I lůetos se setkáme s inovativními počiny.

Udílení ceny Vladimíra Boučka

  K festivalu patří neodmyslitelně Svatojánský lidový jarmark, realizovaný ve spolupráci s Městem Uherské Hradiště na Masarykově, dnes na Mariánském námětí v Uh. Hradišti. Své zboží, um a vlastní výrobu zde prezentují vyhlášení mistři tradiční rukodělné výroby, ale i začínající řemeslníci. Když se obrátíme do minulosti, právě Uherské Hradiště patřilo k místům, kam výrobci z venkova přinášeli své zboží k výměně a prodeji. Na Mariánském náměstí v Uh. Hradišti lze sledovat práci více jak stovky prodejců, řemeslníků, kteří reprezentují jednotlivé oblasti regionů - předně z Moravy, Slezska a z příhraniční oblasti Slovenska. Svatojánský jarmark je od roku 2005 podržen významnou iniciativou. V souladu s  účinnější péčí o tradiční lidovou kulturu, kterou schválila vláda v roce 2003 a v návaznosti na tradice místního regionu, rozhodlo Město Uherské Hradiště udělovat významným lidovým výrobcům Cenu Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby. Ing. arch. Vladimír Bouček byl nejenom zakladatelem novodobých forem péče o tradiční lidovou uměleckou výrobu, ale i významnou a důstojnou osobností města. Tento akt přesahuje svým významem hranice města. Odborná komise ve složení - Ing. Hana Doupovcová, PhDr. Josef Jančář, CSc., PhDr. Ivo Frolec, PhDr. Romana Habartová, Marta Ondrová, Ing. arch. Aleš Holý a Libuše Hradilová – udělila v roce 2005 cenu Františku Mikulcovi, uherskohradišťskému krojovému krejčímu, který celý život zasvětil práci v oboru. Vytvořil úctyhodné množství krojových součástek a krojových kompletů z různých oblastí Slovácka. Význam jeho práce sahá i mimo region, neboť během svého zaměstnání v družstvu Slovač se spolupodílel na krojovém vybavení souborů celého Československa. Významné ocenění mu bylo uděleno 18. června 2005. V roce 2006 bude cena udělena uherskohradišťské Františce Snopkové, zaškolené v dílnách Ústředí lidové umělecké výroby, která neustále překvapuje objevováním nových kompozic drobné figurální tvorby s citlivým estetickým působením výrobků z přírodniny - kukuřičného šustí. Její tvorba je známá nejen v České republice, ale i daleko za hranicemi.

 1. Koncert cimbálových muzik “ Učitel a žák”

  Od 1. ročníku festivalu jsou v programové nabídce zařazeny přehlídky a soutěže na mezinárodní úrovni – v choreografiích, ve zpěvu, ve specifickém tanečním chlapeckém projevu – ve verbuňku. Přestože jsou odbornými porotci z řad významných osobností v oboru sledovány a hodnoceny i doprovodná tělesa – hudecké a cimbálové muziky, vystupují při těchto produkcích vždy “jen” jako doprovod k tanci nebo zpěvu. V roce 2006 dostanou poprvé prostor dětské a mládežnické muziky jako koncertní tělesa. Muzikantský pořad je postaven na využití standardních a také neobvyklých a specifických hudebních nástrojů, typických pro jednotlivé oblasti. Pořad nejen že představuje nástrojové obsazení v dětských muzikách, ale dokládá i schopnosti malých interpretů při citlivém a fundovaném pedagogickém vedení svých učitelů zvládat dobře repertoár nejen svých domovských regionů. Vedle tradičního obsazení moravské muziky, která je nejznámější ze Slovácka, se vedle houslí, violy, kontrabasu a klarinetu jako sólových nástrojů představí cimbál, dále gajdy, violoncello, ale také další – píšťalky, ozembouch i grumle. Mladí muzikanti nejenže nástroje znají a dokážou na ně adekvátně věku dobře zahrát, ale mnohdy i překvapí, ale také zpívají a rozdávají radost a pohodu všude, kam se svými společníky a kamarády - svými nástroji - zavítají. Jako vzory,


  13. mezinárodní dětský festival “Kunovské léto” je za dveřmi /12. – 18.6. 2006/

  Mezinárodní dětský folklorní festival Kunovské léto přichází už po třinácté. Snad toto magické číslo bude spojeno jen s dobrým.

  Podobě jako děti v tomto věku – má festival a lidé kolem něj za sebou pořádnou “životní” zkušenost, spoustu dobré práce, poučení i vypětí, a na druhou stranu příjemné prožitky, řadu dobrých přátel u nás i v zahraničí a radost. Má nad sebou záštitu významných osobností státu a regionu, významnou podporu města Kunovice, Uherského Hradiště a Starého Města. Za festivalem léta stojí dlouhá řada sponzorů či partnerů festivalu, bez nichž by festival ve svém počátečním rozjezdu neměl naději na přežití. Na podpoře festivalu se významně podílí Ministerstvo kultury ČR a NÚLK ve Strážnici, Folklorní sdružení České republiky, Zlínský kraj, Slovácké muzeum, Klub kultury v Uh. Hradišti, Program Obnovy venkova, Škola vesnice v Modré, Nadace Děti-kultura-sport a od roku 2005 také podporu z evropských strukturálních fondů.

  Za uplynulých dvanáct let se na festivalu vystřídalo na 180 dětských folklorních souborů s muzikami a dalších 130 kolektivů, podílejících se na doprovodných programech. Každoročně se na Uherskohradišťsko sjíždí kolem sedmi stovek účinkujících dětí, vedle místních dětí z Kunovic, Uherského Hradiště a Starého Města, přijíždějí z různých regionů Slovácka, z Moravy, Slezska a Čech. Za zmíněné období se zde představily kolektivy z různých oblastí Slovenska, Polska, Litvy, Lotyšska, Ruska, Arménie, Maďarska, Rakouska, Chorvatska, Bulharska, Makedonie, Řecka, Itálie, Mexika. Letos se výčet rozšíří o dašlí soubory z Maďarska, Polska, Slovenska, Bulharska, ale také z dalekého Taiwanu a Arménie.

  Dětský festival se zařadil mezi nejvýznamnější dětské festivaly u nás a dle hodnocení pozorovatelů těchto iniciativ zvenčí je označen jako nejpůsobivější a nejotevřenější festival v naší republice. V  roce 2005 byl právě v Kunovicích předán zástupci České národní sekce CIOFF a NÚLK - festivalu statut “řádný člen CIOFF”.

  V programové skladbě nalezneme výchovné koncerty pro školy s možností využití tanečních dílen, komponované pořady v obcích, v lázních regionu, soutěže mladých verbířů a zpěváčků, z nichž nejlepší dostávají léta příležitost představit se na nejvýznamnějším festivalu u nás – na MFF Strážnice. Z této aktivity už také vznikly profesionální nahrávky na MC, CD, DVD a HVS, byl vydán zpěvníček.

  Děti se setkávají na poli sportovním – soutěží ve vodních disciplínách a také se hodnotí jejich hbitost, vtip, pohotovost a intelekt při aktivitách na souši.

  Festival dnes provází řezbářské sympozium za mezinárodní účasti. Sochy zde vytvořené zpříjemňují prostředí v Modré u Velehradu a v Kunovicích. Součástí festivalu je “škola řezbaření” za účasti studentů středních odborných škol, ale i těch, kterým je tento zájem blízký a chtěli by se něčemu přiučit. Jako lektoři se představí vynikající řezbáři i pedagogové odborných škol.

  K lákavým programům už tradičně patří páteční večerní pořad “Poselství budoucnosti” v přírodním areálu v Kunovicích, uskutečněný ve spolupráci s Českým rozhlasem Brno, v němž se letos představí Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů s primášem Jindřichem Hovorkou a výjimečnými sólisty – Lubošem a Dušanem Holými, Vlastou Grycovou, Martinem Hrbáčem, Martinem Z


  Zpět
LIDOVÉ STAVBY LIBERECKÉHO KRAJE
Mezinárodní konference pro folklorní soubory v Bud…
Podílejte se na vydání Kuchařky tradičních receptů…