Dnes je čtvrtek 18. dubna 2024, svátek má Valérie Český jazyk

Oživená expozice v Uh. Hradišti


23. března 2007 - autor: kraj Zlínský
Verze pro tisk Poslat emailem

Rok v muzeu

Projekt přibližuje obyčejový rok na Slovácku. Ve stálé národopisné expozici Slovácko ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti jsou děti motivovány formou čtyř programů, které se věnují zvykům a obyčejům jednotlivých období. Programy současně využívají všech složek dětského folkloru – slovesné, hudební a pohybové, které lze ideálně využít v rámci školních mezipředmětových vztahů (literární, výtvarná, hudební a tělesná výchova). Podle časových možností lze jednotlivé programy doplnit fotodokumentací nebo videoprojekcí. Pracovní pomůcky k bezplatným programům projektu jsou zajištěny a jsou určeny pro omezený počet dětí. Programy se konají v uvedených měsících každou lichou středu, pro předem objednané třídy. Projekt je vhodný pro děti předškolního věku z MŠ a děti prvního stupně ZŠ.


Jaro v muzeu - Velikonoce

Časové období: březen - duben 2007

Třetí část čtyřdílného projektu pro děti z MŠ a žáky 1. – 3. tříd ZŠ se váže na jarní období. Program bude realizován v části expozice Slovácko, která je věnována období Velikonoc, jež symbolizovaly konec zimy a počátek léta.

Ve velikonočním období se prolínají křesťanské a mimokřesťanské jevy, vycházející ze základního předpokladu života, představující dobrý počátek a zdraví, prospěch mezi lidmi a zdar v novém zemědělském roce, s užitkem v hospodářství, spojeným s obřady koledování při vynášení smrti, přinášení nového léta s výslužkou, hrkáním, přes velkopáteční omývání vodou, plavení dobytka, obcházení polí, včetně prosebných procesí do polí za budoucí úrodu. K nejznámější obchůzce však patří velikonoční pomlázka, spojená se šleháním pruty a obdarováváním.

Děti se blíže seznámí se zvyky a obyčeji tohoto období, naučí se popěvky a písně, spojené s těmito zvyky. Součástí programu bude vlastní výroba symbolu zimy, nového léta nebo pomlázky, s aktivní účastí v obchůzce s mařenou nebo létečkem.

Program je možné objednat pro měsíc březen – duben 2007 ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti, telefonicky (tel. 572 556 556, 572 551 370), případně na e-mail adrese: romana.habartova@slovackemuzeum.cz.Zpět
LIDOVÉ STAVBY LIBERECKÉHO KRAJE
Mezinárodní konference pro folklorní soubory v Bud…
Podílejte se na vydání Kuchařky tradičních receptů…