Dnes je úterý 28. června 2022, svátek má Lubomír Český jazyk

Oživená expozice ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti


3. května 2007 - autor: Zdeněk Bobčík
Verze pro tisk Poslat emailem

.

Oživená expozice ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti

V měsících březen-duben 2007 byla ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti ve stálé národopisné expozici Slovácko realizována třetí část čtyřdílného projektu pro děti z MŠ a žáky 1.-3. tříd ZŠ, která se vázala k jarnímu období. V části expozice, která je věnována období Velikonoc, které symbolizuje konec zimy a počátek léta, se uskutečnilo celkem devět programů pro 215 dětí a 12 učitelek, a to z křesťanské školky ze Starého Města, ze škol z Uh. Hradiště, Jarošova, Napajedel, Pohořelic a Ostrožské Lhoty. O tento sepcifický tvořivý program pro děti projevily zájem i mateřské školy, které ze zapojily do mezinárodního projektu SOCRATES COMENIUS s názvem “Poznáváme život našich předků”, v němž se děti seznamují s lidovými tradicemi Česka, Slovenska a Maďarska.Tyto mateřské školy si mezi sebou vyměňují výtvarné práce dětí i pedagogické zkušenosti na partnerských návštěvách v těchto zemích.Výsledným produktem minulého roku bylo mezinárodní CD lidových písní v podání těchto mateřských škol a DVD “Čí sú hody….” V letošním roce bude společné úsilí všech mateřských škol zhodnoceno zpěvníkem k CD, včetně notových záznamů písní a ilustracemi dětí, DVD pásma tanečků a písní. Partnerské setkání se České republice uskutečnilo ve dnech 21.3. – 26.3.2007 a k jeho obohacení přispělo i Slovácké muzeum. Učitelky a děti z partnerských míst - z Bílovic, z mateřské školy Beluša ze středního Slovenska a z Mateřské školy Kistarcsa v Terepes z Maďarska si se zájmem prohlédly všechny zajímavé expozice a společně s dětmi se seznámily s velikonočními tradicemi a zvyky. Děti se nejprve setkaly s obrázky - olejomalbami malířů Františka a Josefa Hány ve velkém sále muzea v části, která přibližuje období půstu a Velikonoc. Na konkrétních výjevech na plátnech sledovaly události Pašijového týdne, utrpení Ježíše Krista až k jeho Vzkříšení. Poté byly děti názornou a hravou formou seznámeny s prolínáním křesťanských a mimokřesťanských jevů, provázejících velikonoční čas, s jevy, které vycházejí ze základního předpokladu života. V expozici si děvčata zhotovovala vlastní mařenu - smrtku a létečko - májíček, zapojila se do koledování při vynášení smrti a přinášení nového léta, pro které se naučila nové písničky a popěvky. Chlapci získali nové poznatky o funkci hrkačů a klepačů v obci, naučili se popěvky při obchůzce kaprálů, vojáků či generálů, kteří se zapojují do velikonočního hrkání nebo honění Jidáše. Opomenuta nebyla ani velikonoční pomlázka, kde se děti zjistily, jaké mají vrbové pruty skutečné a magické vlastnosti, chlapci si vyzkoušeli jednoduché pletení žily, se kterými pak po expozici vyšlahali své spolužačky. Za šlahačku dostali chlapci od děvčátek pentličky na pomlázku a všichni sladkou odměnu. Součástí programu bylo i výtvarné zpracování zážitků. Nejlepší práce budou po ukončení programů vystaveny a oceněny.

Nový program v expozici:

Letnice

květen-červen 2007

Závěrečná část projektu před koncem školního roku seznámí děti ve stálé národopisné expozici s průběhem a podobami zvyků vážících se ke svátkům letnic – s jízdou králů a obchůzkou královniček. Děti si poté samy vyrobí rekvizity a papírové růžičky pro výzdobu koní při jízdě králů, naučí se některé veršované vyvolávky a pokusí se zapojit vlastní fantazii při tvoření nových veršů na své spolužáky. Seznámí se s říkankami spojenými s obchůzkou královniček a vyzkouší si v reálu průběh obou letničních obchůzek.

Program je možné objednat pro měsíc květen – červen 2007 ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti, telefonicky (tel. 572 556 556, 572 551 370), případně na e-mail adrese: marta.kondrova@slovackemuzeum.cz

Program je možné objednat pro měsíc květen – červen 2007 ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti, telefonicky (tel. 572 556 556, 572 551 370)Zpět
LIDOVÉ STAVBY LIBERECKÉHO KRAJE
Mezinárodní konference pro folklorní soubory v Bud…
Podílejte se na vydání Kuchařky tradičních receptů…