Dnes je čtvrtek 18. dubna 2024, svátek má Valérie Český jazyk

Antonín Hájek - práce se dřevem, cínem, intarzie


6. června 2008 - autor: kraj Zlínský
Verze pro tisk Poslat emailem

12. června 2008 v 17.00 hodin bude v malém sále Slováckého muzea v Uherském Hradišti ve Smetanových sadech slavnostně zahájena výstava Antonín Hájek - práce se dřevem, cínem, intarzie. Antonín Hájek se zabývá pracemi se dřevem a jeho zdobením - vyléváním kovem. V roce 2008 byl odbornou komisí doporučen k udělení Ceny Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby.


Antonín Hájek (20.6.1938) se v raných letech zabýval vyřezáváním drobnějších kusů nábytku - poliček a různě členěných dekoračních stěn. Záhy se však začal soustředit na soustružení různě velkých a hlubokých užitkových misek, svícnů, dóziček na cukr, ale i na šperky, začal experimentovat a kombinovat dřevo se sklem, z něhož začal vyrábět víčka s dřevěnou úchytkou k dózám. Specializuje se na velké podnosy a talíře, které málokdo umí zhotovit s takovou rutinou jako Hájek. Okrajově se zabýval dekorativními předměty do interiéru - obrázky, zrcadly apod. V osmdesátých letech 20. století si vytvořil výborné pracovní zázemí s dílenským prostorem, kde se může soustavně věnovat kombinované technice, vylévání dřeva horkým cínem, které se dnes věnuje v rodinném domku v Mařaticích.
Autor se v posledních třiceti letech věnuje především profilaci dřeva, které patřilo v lidovém prostředí k základním technikám změny původního tvaru dřeva pomocí řezby, řezání, prořezávání nebo soustružení. Starým dřevěným sortimentem se nechává inspirovat, těží především z technologických, technických a tektonických (konstrukčních) principů, z nichž se nechá poučit a poznatky využívá ve své tvorbě se záměrem vyjít vstříc praktickým i estetickým požadavkům svých zákazníků. Jeho výrobky dosáhly vysoké umělecké úrovně, což potvrdili již dříve odborníci Ústředí lidové umělecké výroby. Prostřednictvím uherskohradišťského střediska ÚLUV se především jeho dekorativní a drobné užitkové předměty dostávaly jako sortiment tradiční lidové výroby do prodejen Krásné jizby po celé České republice i do zahraničí. V roce 1987 nastoupil jako školník a správce budov Střední uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti, kde se mu nabídla možnost pozorovat a spolupracovat s mistry v oborech i se studenty při jejich práci. Sledoval zhotovování forem, zrod tvarů, které vedly k realizaci nejrůznějších uměleckých děl. Právě tady se naučil odlévat bronzové plakety a plastiky a čas strávený na Střední uměleckoprůmyslové škole maximálně zhodnotil. Stal se osobou samostatně výdělečně činnou a své řemeslo začal provozovat samostatně v dílně svého rodinného domku v Uherském Hradišti - Mařaticích.
Jeho dřevěné umělecko-řemeslné výrobky jsou známé charakteristickým designem, vytříbeností, precisností a schopností přizpůsobit se prostředí, době, ale i požadavkům veřejnosti. Tematický okruh jeho tvorby je široký a zahrnuje především dekorativní užitné bytové doplňky, z nichž k vyhledávaným patří umělecky zpracované svícny, dózy, misky, soupravy ručně i strojově soustružených nádob, misek, talířů a mís a řada dalších předmětů s bohatou intarzií. Využívá specifické prokreslenosti let dřeva, věnuje i speciální technice, kterou představuje lepení předem připravených dřevěných lamel. Jejich skládáním vzniká mozaika, v níž vyniká různorodost a barevnost dřeva. Soustružení dřeva zdobené vyléváním kovem není u nás v současné době rozšířeno. Antonín Hájek patří k ojedinělým tvůrcům, kteří navazují na stará řemesla, opírající se o tradiční technologii vylévání dřeva kovem a rozvíjí rukodělnou uměleckou tvůrčí práci vycházející z klasické tradiční technologie. Můžeme se setkat s jeho rutinní tradiční prací, ale rád experimentuje a vytváří kuriozity, jimiž zviditelňuje svou zálibu v masmédiích. Experimentální sortiment je však okrajovým zájmem, většinu času věnuje zhotovování ušlechtilých předmětů sloužících v domácnosti, předmětů, které splňují i reprezentativní účely jako dekorativní předměty navazující na tradici a neustále praktikuje nové postupy ve vlastní výrobě stolového sortimentu.
Antonín Hájek v plné míře naplňuje smysl ceny, kterou jsou vyzvednuty osobnosti, jež udržují svými znalostmi a dovednostmi při životě<Zpět
Nový web lidovakultura.cz
Slunovrat, Saturnálie, Chanuka a Vánoce
DEN DLASKOVA STATKU