Dnes je úterý 28. června 2022, svátek má Lubomír Český jazyk

Publikační a vydavatelská činnost v Národním ústavu lidové kultury


2. září 2005 - autor: Zdeněk Bobčík
Verze pro tisk Poslat emailem


Mezi hlavní úkoly Národního ústavu lidové kultury jako specializované instituce Ministerstva kultury České republiky patří prezentace své činnosti v publikacích a časopisech, dále zveřejňování výzkumných projektů „Lidová řemesla a lidová umělecká výroba“, „Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska“ na videokazetách s doprovodnými publikacemi a Reedice titulů ediční řady tradiční lidové hudby na CD.

Doposud vydal NÚLK řadu odborných publikací, které se zabývají lidovou kulturou a dřívějším způsobem života obyvatel až do současnosti. V NÚLK vyšly také slovníky folklorního hnutí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, zpěvníky a další knihy, které shrnují poznatky o národopisných regionech Moravy, bydlení, krojích, folklorních projevech, duchovním životě i sociálních podmínkách.

„Národopisná revue“ vznikla jako volné pokračování odborného časopisu Národopisné aktuality, který vycházel v letech 1964-1990. Časopis vychází čtvrtletně a splňuje nejen nároky odborníků, ale směřuje, hlavně v otázkách folklorismu, i do řad zájemců o folklorní hnutí.  Je tak jediným populárně-vědným periodikem v oblasti etnologie v České republice. Čtenáři se nabízí problematika z tematikou tradiční lidové kultury a uveřejňovány jsou zde rovněž fotografické přílohy, které dokumentují národopisnou fotografii posledního století. Rozsáhlou část tvoří zprávy a informace o českých i zahraničních folklorních festivalech, aktivitách s folklorní tematikou, recenze knih, hudebních nosičů a neopomíjena zůstávají také připomenutí významných osob spjatých s oborem. Součástí Národopisné revue jsou také samostatně vydávané osobní bibliografie mapující díla význačných vědeckých osobností, která obohatila etnologii jako vědu.

Cílem videoprogramu „Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska“ bylo vytvořit komplexní a spolehlivý pramen poznání regionálních typů a stylů tanců, jak je dodnes dochovali poslední nositelé lidových tanečních tradic. Dílo je určeno jak odbornému studiu, tak vzdělávání tvůrců a interpretů ve všech typech folklorních kolektivů, výuce na pedagogických a uměleckých školách i jako esteticko-výchovná pomůcka pro střední a základní školy. Pro každý region byla vydána videokazeta doplněná publikací s notovým materiálem, popisy tanců a studiemi o nich. V roce 2000 bylo zahájeno vydávání videokazet, věnovaných mužským tanečním projevům s komentářem přímo na kazetách, které jsou rovněž doplněny publikacemi. Všechny doplňující publikace programu mají cizojazyčná resumé.

            Národní ústav lidové kultury zpracovává také videodokumentační projekt „Lidová řemesla a lidová umělecká výroba v ČR“. Projekt obsahuje videozáznamy nejzajímavějších dochovaných technologií výroby. Součástí každé videokazety je doprovodná publikace s popisy technologií, fotografiemi a kresbami. Cílem projektu  je&nbs

Zpět

Nový web lidovakultura.cz
Slunovrat, Saturnálie, Chanuka a Vánoce
DEN DLASKOVA STATKU