Dnes je čtvrtek 18. dubna 2024, svátek má Valérie Český jazyk

Muzeum jako tvůrčí dílna


20. dubna 2006 - autor: kraj Zlínský
Verze pro tisk Poslat emailem


 
Etnografické oddělení Slováckého muzea v Uherském Hradišti má ve svém plánu činnosti vedle prvořadého poslání - práce sbírkotvorné, pečování o sbírkový fond a z ní vycházející činnosti vědecko-výzkumné a metodické, zahrnutou činnost kulturně výchovnou. Reprezentují ji výstavy, přednášky, besedy, publikační výstupy a jsou to také iniciativy, které přibližují dětem a široké veřejnosti tradiční rukodělnou výrobu. Už více než dvacet let připravuje muzeum v předvelikonočním a vánočním období prezentaci drobné rukonělné výroby, zaměřenou především na zhotovování drobných předmětů, které se vážou k tomuto zvykoloví. Od roku 1998 se muzeum stalo po zrušení Ústředí lidové umělecké výroby iniciátorem a pořadatelem rukodělných kurzů, z nichž poslední byl věnován práci s proutím a pedigem. Výrobky absolventů tohoto kurzu jsou vystaveny v přísálí velkého sálu v hlavní budově Slováckého muzea až do konce dubna. Vzhledem k velkému zájmu o tuto technologii bude na podzim letošního roku otevřen další výukový kurz.
Slovácké muzeum se v roce 2004 stalo Centrem péče o tradiční lidovou kulturu Zlínského kraje. Odborní pracovníci se začali intenzivněji zabývat shromažďováním informací o postupech v uchovávání, prezentaci a předávání projevů tradiční lidové kultury ve svém regionu a stěžejním úkolem se mimo jiné stalo i vytvoření počítačové databáze tradičních lidových výrob a výrobců v tomto regionu. V současné době je výzkum zaměřen na hlubší a podrobnější dokumentaci jednotlivých dílen a sortimentu jejich výrobků. Tato dokumentace bude podkladem pro výběr tradičních technologií nebo z lidových technologií vycházejících produkcí a řemesel, které jsou v jednotlivých lokalitách významné svou tradicí, kvalitou výrobků, počtem výrobců nebo naopak - jsou jedinečná svou výjimečností či dokonce ohrožena zánikem. Z tohoto úkolu vyplývá i vytváření osobnostních portrétů nejvýznamnějších představitelů, zabývajících se tradiční rukodělnými postupy. Z nich vám přiblížíme osobnosti, které se představily ve Slováckém muzeu v předvělikonočním týdnu, kdy jsme v muzeu přivítali 1110 návštěvníků.
Pletení pomlázek předváděl a vyučoval Tomáš Mareček (nar. 1969) z Vážan, který přibližuje tuto tradiční technologii veřejnosti ve Slováckém muzeu více jak deset let nejen v rámci tohoto programu, ale stal se i lektorem rukodělných kurzů. T. Mareček se vyučil v Morkovicích, nejznámější lokalitě s košíkářkou výrobou. Od roku 1990 pracoval v ÚLUVu v Uh. Hradišti – Jarošově, kde se věnoval především výrobě vyplétaného nábytku. Od roku 1995 pracuje v Chráněné dílně v Uherském Hradišti, kde je od roku 2003 mistrem dílny. Zabývá se pletením košíků, výrobou na zakázku. Zájem je hlavně o hranaté koše, koše na prádlo, hospodářské koše, větší oplétané demižony. V muzeu se však mládež věnovala pletení žil. „Děti jsou málo trpělivé, chtěly by mít pomlázku hned upletenou“, dodal T. Mareček, když předával zkušenosti mladším zájemcům.
Jedinou žačkou a pokračovatelkou Hermíny Otépkové ze Starého Města je mladá krasličářka Zuzana Vlčková, která už v roce 2001 získala prvenství v technice zdobení vajíček reliéfním voskem i jezerní sítinou v  krasličářské soutěži O nejkrásnější kraslici přelomu tisíciletí, vyhlášené Slováckým muzeum. „Od dětství mě bavily a dařily se mi všechny

Zpět
Nový web lidovakultura.cz
Slunovrat, Saturnálie, Chanuka a Vánoce
DEN DLASKOVA STATKU