Dnes je čtvrtek 18. dubna 2024, svátek má Valérie Český jazyk

Slovácké muzeum - Kurz zdobení kraslic batikou bude zhodnocen výstavou


29. února 2008 - autor: kraj Zlínský
Verze pro tisk Poslat emailem

Kraslice jsou jedním z významných dokladů výtvarné kultury lidu. Jejich původ je prastarý, význam znaků byl však během času zapomínán.

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti a jeho Centrum péče o tradiční lidovou kulturu Zlínského kraje připravuje od roku 1999 pro zájemce o tradiční rukodělnou výrobu praktické výukové kurzy. Každým rokem je věnována pozornost jinému přírodnímu materiálu - pletivům, zdobení vajíček, výuce textilních technologií. Etnografky a pozvaní lektoři, většinou z řad Mistrů lidové umělecké výroby a nově oceňovaných Nositelů tradice lidových řemesel, zařazují na základě zájmu veřejnosti semináře, v nichž se frekventanti naučí pracovat s určitým přírodním materiálem a během půl roku jsou podle svých schopností a výtvarné erudice sami schopni zhotovovat výrobky, vycházející z tradice. Do dnešních dnů proběhly už kurzy zdobení kraslic gravírováním-vyškrabováním, zdobení kraslic batikováním i slámou. Další kurz představovalo pletení ze slámy, lýka a loubku, s velkým ohlasem se setkal kurz paličkování. Následovaly úspěšné tři cykly kurzů pletení z proutí a pedigu, který byl organizován ve spolupráci s Oblastní Charitou v Uherském Hradišti a kurz pletení z kukuřičného šustí. Pro velký zájem pokračoval dalším výukovým programem pro pokročilé, který byl na jaře 2007 ukončen výstavou v přísálí muzea ve Smetanových sadech, společně s výstupy kurzu pletení ošatek a prostírek z trhaných proužků kukuřičného šustí, jehož výuku zajišťovala R. Blažková z Osvětiman, v roce 2007 oceněná titulem Nositelka tradice lidových řemesel.


Pro rok 2007-2008 připravilo Centrum péče o TLK ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti výukový program zdobení kraslic voskovou rezevrážní technikou - batikováním. Kurz byl zahájen 6. listopadu 2007 a účastnilo se ho 11 frekventantek. Vedení kurzu se ujala Marie Vlčková (1948), která vyrůstala v prostředí, kde se generace žen věnovaly zdobení novoveských kraslic se znalostí místních tradic už v polovině 19. století. Učitelkou jí stále je maminka Jarmila Lagová (1926), která navazovala na své předchůdkyně, proslavené ostrožské malérečky. Jarmile Lagové předala impuls především její matka Františka Macháčková. Kraslice zhotovovala celoročně pro ÚLUV, kde získala ocenění Mistryně lidové umělecké výroby. Její dcera Marie Vlčková předává dnes znalosti dceři a vnučkám a díky kurzu ve Slováckém muzeu dalším ženám, o nichž můžeme vzhledem k výsledkům jejich práce hovořit jako o jejích pokračovatelkách. První lekce byla věnovaná obecným informacím o kraslicích, jejich zdobení, o novoveském technicko-ornamentálním typu, kraslicích zdobených rezervážní technikou - batikováním a také kombinací s leptem pomocí šťávy z kysaného zelí. Frekventantky se seznámily s pomůckami, potřebnými ke zdobení vajíček, dřívkem s užší či širší dutou kovovou trubičkou nebo různě ostrými kreslícími pomůckami, které se nahřívají a namáčejí do rozpáleného otopeného vosku ze včelích plátů ve speciálně upraveném kahánku - lžíci nad plamenem. Technika představuje postupné namáčení vejce do příslušného barevného tónu při striktním zachovávání barevné posloupnosti od oranžové, červené, černé, vždy s postupným bedněním, vykrýváním malých plošek vajíčka na jednotlivých barvách. Závěrečná fáze spočívá v odstranění vosku nad plamenem popocí otopování.
Účastnice kurzu se postupně seznamovaly s ornamentálně složitějšími drobnokresebnými motivy, neboť právě kraslice s Uherskoostrožska vynikají technickou dokonalostí až virtuozitou ve zdrobňování motivů a zhušťování geometrických sítí. Precizní drobně vykreslené dekory v této oblasti vykrystalizovaly k rozvinutí florálních kompozic do motivů halúzkových, tedy rostlinných, podle symboliky a námětů se ujalo místní pojmenování kraslic jako kostelové stropové, kostelové oknové, kostelová na Srdce Páně, imitující chrámové stropy, kostelní vitráže, motivy na kalich, monstranci, které jsou často umocňovány využíváním ornamentálních pruhů, cest nebo vody, členící kraslici na menší plochy. Druhým technicko-ornamentálním typem novoveských kraslic je batikování kombinované s leptem. Představují ho kraslice zelové, zdobené sítí kosočtverců v barvě žluté (sirkové), oranžové (mrkvová) a červené (rumělková). Autorství je připsáno vyhlášené ostrožské malérečce Alžbětě Bartysové. Na rozdíl od předchozího postupu se zelové kraslice v závěru práce namáčejí do šťávy z kvašeného kyselého zelí, která nejtmavší voskem nepokryté plochy vyleptá doběla. Společně s tvorbou lektorky Marie Vlčkové z Ostrožské Nové Vsi bude ve výstavě přiblížena uvedená technika zdobení kraslic a kraslice nových krasličářek, jimiž se brzy mohou stát Eliška Bečicová, Ludmila Dvořáková, Dana Koníčková, Hana Lepková, Vojtěška Martínková, Kristýna Mikulková, Milena Mikulková, Marie Šuranská, Veronika Uhlířová, Lenka Vašků a Markéta Masaříková. Výstava Výsledky kurzu zdobení kraslic v přísálí Slováckého muzea potrvá od 17.3. do 26.4. 2008.
R. Habartová


Zpět
Nový web lidovakultura.cz
Slunovrat, Saturnálie, Chanuka a Vánoce
DEN DLASKOVA STATKU