Dnes je úterý 28. června 2022, svátek má Lubomír Český jazyk

Výzva AMG ČR


10. března 2009 - autor: Zdeněk Bobčík
Verze pro tisk Poslat emailem

Výzva Asociace muzeí a galerií ČR k účasti na projektu týkajíciho se muzejniho vzdělávání

Vážení kolegové, vážené kolegyně,

zasíláme vám výzvu Asociace muzeí a galerií ČR k účasti na projektu týkajícího se muzejního vzdělávání v souvislosti s výstupy V. celorepublikového kolokvia na aktuální téma českého muzejnictví, které se uskutečnilo ve dnech 11.-12. listopadu 2008 v Brně.

Závěrečné komuniké účastníků kolokvia obsahovalo mj. i závazek k vypracování projektu, zaměřeného na rozvoj muzejní a galerijní pedagogiky v ČR, a o jehož podporu by měla být požádána Evropská unie - Evropský sociální fond. Jelikož edukační činnost muzeí vnímáme jako důležitou složku vzdělávání, zejména pak v souvislosti s probíhající kurikulární reformou, dovolujeme si Vás v této přípravné fázi projektu oslovit s otázkou, zda jsou muzea a galerie v České republice ochotna zapojit se do realizace plánovaného projektu a podpořit jej účastí svých odborných zaměstnanců v oblasti vzdělávání nejširší veřejnosti.

Projekt bude v praxi realizován v podobě jednoletého odborného kursu pro muzejní pracovníky, probíhající formou dvou až třídenních seminářů spojených s praktickými cvičeními, workshopy, exkurzemi, výměnou praktických zkušeností atd. V oblasti muzejní a galerijní pedagogiky bude zohledněna i rozdílnost některých přístupů práce muzejního pedagoga v muzeu a galerii.

Cílem projektu zejména je:

1. Prohlubovat klíčové odborné kompetence muzejních pedagogů v oblasti jejich působení v instituci i komunitě

2. Navazovat spolupráci se všemi typy vzdělávacích a kooperujících institucí v České republice i v zahraničí

Výstupem bude pro účastníka certifikát o absolvování kursu podmíněný vypracováním vlastního vzdělávacího projektu, přičemž se budeme snažit zapracovat do projektu i finanční prostředky na jeho realizaci. Z projektu by měla také vzniknout odborná muzeopedagogická publikace doplněná příklady nejlepší praxe.

Projekt bude připraven Centrem muzejní pedagogiky (CMP) při Moravském zemském muzeu a Komisí pro muzejní pedagogiku a práci s veřejností při AMG. Naším cílem bude, aby veškeré náklady, které s projektem vzniknou jeho účastníkům, byly hrazeny z grantu. Žadatelem o podporu z Evropského sociálního fondu a administrátorem projektu bude Centrum muzejní pedagogiky při Moravském zemském muzeu v Brně, partnerem pak Asociace muzeí a galerií ČR. Partnery při odborné garanci projektu budou Výzkumný ústav pedagogický Praha, Moravská galerie v Brně, Národní ústav odborného vzdělávání, Národní institut dalšího vzdělávání, PhDr. Alexandra Brabcová a Ústav archeologie a muzeologie FF Masarykovy univerzity, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno atd.

Závěrem tohoto sdělení bychom vás chtěli požádat o vyjádření Vašeho zájmu se do případné realizace tohoto projektu zapojit a podpořit jej. Vaše zatím nezávazné stanovisko nám prosím zašlete nejpozději do 15. března 2009.

Děkujeme Vám za spolupráci a podporu našeho úsilí.

Se srdečným pozdravem

PhDr. Eva Dittertová

předsedkyně AMG

PaedDr. Zdeňka Poláková

vedoucí Dětského muzea a Centra muzejní pedagogiky MZM Brno

Anna Komárková, DiS.

výkonná ředitelka Asociace muzeí a galerií ČR

Asociace muzeí a galerií ČR

Jindřišská 901/5, II. schodiště

110 00 Praha 1 - Nové Město

Tel.: +420 224 210 037

Fax: +420 224 210 047

e-mail: amg@cz-museums.cz

http://www.cz-museums.cz

 Zpět
Vaříme v Muzeu! "Jezte dýně, nejen o halloweeně!"
Vaříme v muzeu! "Omáčky a knedlíky, pro všechny je…
Vaříme v muzeu! "Po mazanci a jidáši, na Velkú noc…