Dnes je čtvrtek 18. dubna 2024, svátek má Valérie Český jazyk

Unikátní výstava betlémů v Uh. Hradišti


23. ledna 2012 - autor: kraj Zlínský
Verze pro tisk Poslat emailem

BETLÉMY - VÁNOCE V GALERII - VÁNOCE V MUZEU - ANEB PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA

Hlavní budova Smetanovy sady

V neděli 22. ledna v 17.00 hodin byla pomyslně uzavřena brána za největší mezinárodní výstava betlémů nejen v královském městě Uherském Hradišti, ale i v celé České republice. Unikátní počin, který nemá u nás obdoby, představil téměř 14 tisícům návštěvníků na 500 rozmanitých betlémů, provázelo jej 22 doprovodných programů.
Jedinečný výstavní projekt VÁNOCE V GALERII - VÁNOCE V MUZEU aneb půjdem spolu do Betléma tvořila pětice výstav, které byly instalovány v hlavní budově Slováckého muzea ve Smetanových sadech a v Galerii Slováckého muzea v Otakarově ulici.

Projekt představil betlémy ve výstavách:

1.) Současná česká, slovenská a polská betlemářská tvorba, 2. ročník mezinárodní výstavy betlémů (110 betlémů od 81 tvůrců)

2.) Příběh o narození Ježíše Krista, obrazy a grafika 16. - 19. století (ze sbírek GVU Ostrava,
Muzea umění Olomouc, NPÚ Kroměříž - zámek Buchlovice, GVU Náchod)

3.) Papírové vystřihávané betlémy ze sbírky Vratislava Schildera

4.) Dětská betlemářská tvorba z Moravy a Polska,

jejichž kurátorkou byla Mgr. Marie Martykánová. V hlavní budově Slováckého muzea v Uherském Hradišti to byl soubor ze sbírek 10 muzeí: Slováckého muzea v Uherském Hradišti, Městského muzea v Ústí nad Orlicí, Moravského zemského muzea v Brně, Muzea Jindřichohradecka v Jindřichově Hradci, Muzea v Bruntále, Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici, Slezského zemského muzea v Opavě, Středočeského muzea v Roztokách u Prahy, Třebechovického muzea betlémů v Třebechovicích pod Orebem, Západočeského muzea v Plzni:

5.) Historické betlémy z muzejních a soukromých sbírek,

jejichž kurátory byly PhDr. Romana Habartová, Mgr. Marta Kondrová, Mgr. Petr Číhal. Výtvarné řešení navrhla PhDr. Romana Habartová, výstavu graficky řešila výtvarnice Ema Pelikánová, na restaurátorských, konzervátorských a výtvarných pracích spolupracovali konzervátoři Ludmila Štefánková, MgA. Petra Bitnerová, MgA. Ondřej Mour, stavbu a výstavní prvky zhotovili Zdeněk Stýskal, Ladislav Olšák a Bernard Raštica.

Všechny výstavy zahrnují více než čtyři sta betlémů s různým pojetím vyobrazení a zpodobení starého biblického námětu a v rozmanitých technikách a materiálech. K výstavám byl vydán reprezentativní katalog a řada doprovodných materiálů.
Projekt by výjimečný námětovou pestrostí i množstvím doprovodných programů, mezi nimiž se Galerie Slováckého muzea v Otakarově ulici prezentovala těmito akcemi:

Programy pro školy v předem objednaném termínu:

1. Kouzlo vánočního příběhu - speciální program pro žáky I.-II. stupně ZŠ, čas - cca 90 minut, propojení předmětů - výtvarné umění, český jazyk-literatura, ČaS, dějepis, zeměpis, hudební výchova. Podrobnější informace na kontaktní adrese.
2. Komentované prohlídky mezinárodní výstavy betlémů

Autorská předvádění tvorby
Středa 23. 11. 2011, 9-16 hodin - Ludmila Kočišová, Vnorovy, kukuřičné šustí
Středa 30. 11. 2011, 9-16 hodin - Zdeněk Matyáš, Valašské Klobouky, dřevořezba
Středa 7. 12. 2011, 9-16 hodin - František Zuska, Zlín, sláma
Středa 14. 12. 2011, 9-16 hodin - Martin Ospalík, Veselí nad Moravou, dřevořezba
Úterý 6. 12. 2011, 17 hodin - My jsme malí koledníčci, program žáků a učitelů ZUŠ Uherské Hradiště
Čtvrtek 8. 12. 2011, 18 hodin - Rockové koledování u stromečku se Svatým Plukem, Janem Gajdošíkem a jeho přáteli, nádvoří Galerie SM - pouze v případě příznivého počasí
Sobota 17. 12. 2011, 14 - 16 hodin - Vánoční strojení, rodinný program.

Hlavní budova Slováckého muzea ve Smetanových sadech připravila tyto doplňkové programy:
Kouzlo mechanických betlémů a jejich restaurování (s restaurátorem Kamilem Andresem Třebechovic pod Orebem), čtvrtek 24. 11. 2011, 17.00.
Hudební kouzlo adventního a vánočního času (povídání a zpívání s muzikanty Petrem Číhalem a Jakubem Tomalou), čtvrtek 8. 12. 2011, 17.00.
Štědrý večer (loutkové představení Ing. Františka Čecha o třech jednáních Divadelního souboru Sokola Uh. Hradiště pod vedením Marie Kellerové z Uh. Hradiště), čtvrtek 15. 12. 2011, 17.00.
Herní koutek: V rámci výstavy je vytvořen samostatný prostor pro děti předškolního a školníhověku, pro rodiny s dětmi s herními pomůckami s tématem biblického příběhu - pexeso, herní kostky, vystřihovánky, puzzle ad.
Výukové programy pro žáky I.-II. stupně ZŠ: Aktivní tvořivé programy, kde se žáci zajímavou formou seznámí se vznikem křesťanské tradice oslav narození Ježíše Krista a historií vzniku a tvorby betlémů (propojení předmětů: český jazyk, literatura, člověk a společnost, dějepis, náboženství)

Do koncepce betlémů byly zařazeny Vánoce ve Slováckém muzeu (19.-21.12.) - s tradičním předváděním výroby zvykoslovných vánočních předmětů s těmito výrobci:
Iveta Langová - vánoční přání, Marie Bilíková - panenky z kukuřičného šustí, Petra Bitnerová - voskové zvonečky, Marie Májíčková - pečení vánočních oplatků, Irena Burdová - zdobení perníků, Žáci a žákyně Střední školy průmyslové, hotelové a zdravotnické v Uherském Hradišti, obor cukrář - pečení perníků, Petra Bitnerová - hotovení andílků z papíru, Božena Malinová - vánoční ozdoby z korálků, Jana Kocábová - drátované korálkové ozdoby a drobné šperky, Žáci SOU Lesnického a rybářského v Bzenci - dřevořezba, Jaroslav Martínek - keramické betlémy a betlémové figurky.
Velký zájem si získaly i Tvořivé vánoční dílny pro děti v hlavní budově Slováckého muzea ve Smetanových sadech ve dnech 19.-21. 12. pro školy všech stupňů a typů (MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ, SUPŠ). Jednalo se o pracovní dílničky s tvůrci-lektory, kteří se zaměřili na práci s přírodninami a názorně se věnovali zhotovování vánočních ozdob, pečiva, figurek do betlémů ad. Žáci si tak pod jejich dohledem prakticky vyzkoušeli předváděné techniky: z nich k nejoblíbenějším patřily: výroba vánočních přáníček, andílků z kukuřičného šustí, voskových zvonečků na stromeček, pečení a zdobení perníků, výroba andílků z papíru, ozdoby a drobné šperky z korálků, modelování keramických betlémových figurek, drobné práce se dřevem. Tento třídenní maratón ve dnech 19. až 21. 12. nazvaný Vánoce v muzeu do muzea zavítalo 1433 návštěvníků, kteří nejen obdivovali betlémy, ale také tvořili v rámci rukodělných dílniček s 16 tvůrci vánoční ozdoby, postavy a figurky do betlémů z hlíny, kukuřičného šustí, těsta, stříhali, lepili a tvořili vánoční vystřihovánky a přáníčka, zdobili a ochutnávali vánoční perníčky a oplatky, odlévali vánoční zvonečky z vosku a další. Své ovoce přinesly i zajímavé výukové programy Poezie vánočního času, které se odehrávaly přímo ve výstavě. Skvělé byly i hodiny hudební výchovy, které si učitelé a profesoři základních škol i gymnázia vedli přímo v hracím a zpívacím koutku ve výstavě.
V závěru trvání výstavy betlémů byla u každého připevněna obálka, do které návštěvníci mohli házet žetony podle toho, který se jim nejvíce líbil, aby mohl být jejich názor sdělen kolegům v ostatních muzeích. Rozloučení či derniéru s výstavním projektem a s betlémy představovala poslední komentovaná prohlídka pro veřejnost v sobotu 21. ledna ve 14 hodin v Galerii Slováckého muzea v Otakarově ulici. Od 18.11.2011 do 22.1.2012 navštívilo historické betlémy v hlavní budově muzea celkem 6.753 návštěvníků.

A který exponát se návštěvníkům nejvíce líbil? Názory návštěvníků jsou velmi individuální - především je fascinovalo řešení výstavy, poutavost instalace, hudba, pohyblivé betlémy. Někteří návštěvníci žádají do výstavy zapůjčení židlí, aby se mohli kochat atmosférou, velký úspěch má hrací koutek, kde každý den na koberci leží děti, rodiče i důchodci, kteří skládají puzzle, velké kostky, pexesa, vykreslují obrázky, omalovánky...dokážou se zde hrát i dvě hodiny.
Návštěvníci výstavy mezi sebou vyhlašují soutěž, kdo dřív poskládá z kostek obrázek. Děti a tatínky hlavně přitahují pohyblivé betlémy ve foyer muzea. Z betlémů nejvíce zaujaly mechanické a v kronice muzea vyslovili přání, aby příští výstav byla jen pohyblivá, což se nám asi nepodaří splnit, neboť o Vánocích každé muzeum vystavuje své betlémy a zve návštěvníky k sobě!!! Co návštěvník to jiný názor, někdo by přivítali více keramických betlémů, někdo si přál vidět betlémy z perníků, skla...
Návštěvníci žasli nad skříňkovými betlémy, např. nad relikviářem s chrupem neznámého světce ze Slezska ze sbírky Muzea v Bruntále z konce 18. století, nad ceroplastikou z Roztok u Prahy, děti obdivovali betlém Jana Brožka z Ústí nad Orlicí s tisícovkou figurek, s cca 1 cm vysokými postavičkami v betlémě z Opavy, betlémové postavičky z chlebového těsta...Rozplývali se nad Olbrichovým betlémem z Králík - z muzea v Bruntále, ale zaujali je i vzácné velké postavy krále Baltazara z chrámového betléma a Simeona s Ježíškem z hromniční varianty chrámového betlému ze Slezska z konce 18. století ze sbírek Muzea v Bruntále...nebo třeba část zlatého šlechtického betlému, také ze Slezska. Atraktivní a zajímavou podívanou tvořily soubory figurek z Králík a také neobyčejné soubory architektury k jesličkám, třeba z Turnova, datované 1846 ze sbírek Západočeského muzea v Plzni.

Pořadí oficiální návštěvnické ankety historických betlémů v hlavní budově Slováckého muzea je:
1. Maketa života na vesnici (ze sbírek NÚLK ve Strážnici)
2. Skříňkový betlém, tzv. Olbrichův (ze sbírek Muzea v Bruntále)3. Betlém Jana Brožka (ze sbírek Městského muzea v Ústí nad Orlicí)
4. Betlém, autor: Alois Böhm (ze sbírek Muzea v Bruntále)
5. Betlém Antonína Šíra (ze sbírek Třebechovického muzea betlémů)
6. Betlém, autor František Gajda (ze sbírek Slováckého muzea)
7. Mechanický betlém, autor Milan Kořistka (ze sbírek Slezského zemského muzea v Opavě)
8. Mechanický betlém, autor: Kamil Andres (ze sbírky Kamila Andrese)
9. Betlém, Spytihněv, původ: Králicko (ze sbírky Slováckého muzea)
10.Betlém, autor předlohy: Mikoláš Aleš (ze sbírky Muzea Jindřichohradecka)

Výstavu navštívily významné delegace, např. zástupci z celé republiky - komise Rady Asociace krajů ČR pro kulturu a památkovou péči, vedoucí odborů jednotlivých krajů, zástupci z Kanceláře AK ČR, zástupci ministerstva kultury a zástupci Zlínského kraje - náměstek hejtmana ZK a vedoucí Odboru kultury a památkové péče.
O výstavu projevili zájem specializované skupiny lidí, takže jsme například realizovali komentované prohlídky pro etnografickou a historickou komisi rady města Kunovice, kulturní komisi rady města Uherské Hradiště, kronikáře některých obcí, návštěvy klubu důchodců některých obcí nebo třeba "babinců" např. z Boršic, výpravy žáků ze středních učilišť, kteří zde sbírali inspiraci pro svou praktickou činnost..., kolektiv učitelek... hráli si tu a zpívali např. dětské soubory Holůbek z Uh. Brodu, Kyjovánek z Kyjova, Děcka z Kunovic...

Odborní pracovníci podávali denně informace a odpovědi na dotazy souvisejícími s výstavou, například - co je to tragant, co je to kašírka, co znamená slovo ceroplastika, co je kadidlo, myrha, jak může existovat betlém vyrobený z chleba, jestli by ta výstava nemohla být celý rok, zda bychom z ní něco neprodali atd...

Zajímavosti se objevily i návštěvní knize muzea, např.:
Je toto možné?... Moc se nám tu líbí! ...Nedá se - Tajná identita! Ta barva se mi líbí - tu chci do pokoje!...Všecko kúpím!!!...Pohlazení pro oko i duši...Krásné, vystavěno s vysokou profesionalitou!...Betlémy jsou hezké až překrásné!...To co vystavujete, jsou hotová mistrovská díla...Je dobře, že jsou lidé kteří něco umějí a dělí se s ostatními...Děkujeme za chvíle klidu a rozjímání v dnešní uspěchané době!... Unikátní výstava...Děkujeme za krásnou výstavu a úsilí těch, kdo ji pro nás připravili...Krásné, inspirativní...Díky za unikátní výstavu i hezkou formu výkladu...Krásná výstava a parádní dětský koutek...děkujeme za krásným způsobem strávené nedělní odpoledne...Krásně jsme si u vás zazpívali....Pozdravuje vás 1. Slovácko, FC!, Je to super a bomba!, Mazéééc! je to nej! i ty polštáře!!! Hezčí betlémy jsme nikdy v životě neviděli...Všecko se nám líbilo, nejvíc betlém na chodbě!!!, Tady máme Vánoce déle než doma...Za to moc děkujeme! Máte velkou pochvalu a jedničku s hvězdičkou! ...děkujeme, že jste nám umožnili vidět tak neobyčejné betlémy!...Krásné obdarování v době Vánoc...Krása, víra, pokora je vidět v každém z betlémů ve vaší výstavě...Obdiv prostým lidem, kteří jsou už dávno zapomenuti..Klobouk dolů před autory...Více pohyblivých betlémů...jsme rádi, že myslíte na ty nejmenší a vytvořili jste koutek na hraní...Výstavu prosím zopakovat!!!! Nádhera, prodloužili jste nám Vánoce!!!

Odkud návštěvníci přicházeli?
Ti, kteří se podepsali do knihy, byli např. z Moravy, Ruska, Argentiny, Austrálie, Brazílie, Anglie, Moskvy, Velkých Pavlovic, Uherského Ostrohu, Ostrožské Nové Vsi, Kunovic, Uh. Hradiště, Mutěnic, Drslavic, Popovic, Boršic, Hluku, Českého sdružení přátel betlémů, Hulína, Ostravy, Prakšic, Strakonic, Valašského Meziříčí, Brna, Jankovic, ze Syslova, z Rackové, Bojkovic, z Veselí, z Austrálie, Nedakonic, Újezdce, Dolního Němčí, Březnice, Kyjova, z Fulneku, z Vážan, Bzence, Tlumačova, Stříbrnic, Českého Těšína, z Vodňan, Rohatce, Prahy, Rudic, ze Slovenska...

Největším úspěchem a radostí naší instituce je především to, že naše práce není marná a že jsme dokázali dětem, rodičů, prarodičům i praprarodičům udělat radost! A oni zase nás potěšili tím, že o celý projekt s řadou doprovodných programů projevili velký zájem a do muzea přišli...často několikrát...A nejen to. Zájem a dotazy návštěvníků svědčí o tom, že si naše výstavy nejen projdou, a nehodnotí: to se mi líbí nebo nelíbí, ale ve výstavě přemýšlejí, čtou si doprovodné texty, kupují katalog, papírové betlémy, drobnosti, které v muzeu nabízíme...a dotazují se...Zájem široké veřejnosti je nejcennější pro naše další aktivity!
R. HabartováZpět
Vaříme v Muzeu! "Jezte dýně, nejen o halloweeně!"
Vaříme v muzeu! "Omáčky a knedlíky, pro všechny je…
Vaříme v muzeu! "Po mazanci a jidáši, na Velkú noc…