Dnes je úterý 28. června 2022, svátek má Lubomír Český jazyk

Prezentace folklóru a zvykosloví v muzeích v přírodě


15. února 2005 - autor: Zdeněk Bobčík
Verze pro tisk Poslat emailem

Vědecká konference k 80. výročí založení Valašského muzea v přírodě

 

konaná pod záštitou ministra kultury ČR a České výboru UNESCO a ve spolupráci s Evropským svazem muzeí v přírodě


V roce 2005 si připomene odborná etnografická a muzeologická veřejnost 80. výročí založení nejstaršího muzea v přírodě ve střední Evropě – Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.

 

Jubilejní rok bude příležitostí k přípravě a realizaci řady programů, inspirovaných nejen slavnostní atmosférou, ale také navazujících  na historicky první slavnosti, jimiž bylo muzeum v červenci 1925 otevřeno pro veřejnost.

 

Již v prvních programových  prohlášeních se autor záměru záchrany ohrožených památek roubené architektury na Moravském Valašsku -  Bohumír Jaroněk zabýval myšlenkou přiblížit návštěvníkům muzea nejen památky hmotné lidové kultury. Proto už v roce 1925, kdy muzeum tvořily pouze dva samostatné roubené domy a několik drobných staveb, počítal s pravidelnou prezentací projevů duchovní kultury lidu, písní, tanců, hudby a zvyků.  Slavnosti uspořádané v tom roce pod názvem „Valašský rok“ přinesly početnému obecenstvu možnost seznámit se s mnoha projevy folklórními i zvykoslovnými.

Na tradici, započatou před II. světovou válkou, navázali pracovníci muzea až v polovině 60. let minulého století, když se součástí programové nabídky stalo „Národopisné léto“, v jehož programech vystupovaly nejen neprofesionální a profesionální soubory prezentující lidovou hudebnost, písňové a taneční bohatství, ale také osobnosti, které byly v pravém slova smyslu nositeli tradice, znaly z vlastních prožitků krásu a poetiku lidové písně, tajuplná vyprávění i vážnost rodinných a výročních obřadů a obyčejů. 

Programy zaměřené na prezentaci folklóru byly později obohaceny o rekonstrukce tradičních pracovních postupů a oživování profesních zručností. Komponované programy, tématicky zaměřené na každodenní život lidu, jako další, komplexnější způsob prezentace, jsou spojeny s tvorbou dlouholetého ředitele muzea PhDr. Jaroslava  Štiky, CSc..

Prostředí muzea v přírodě poskytuje pro realizaci takových pořadů unikátní prostor. Na pozadí instalovaných expozičních objektů, nebo přímo v nich, v krajině připomínající podobu krajiny v době, kdy všechny projevy lidové obřadnosti a tvorby byly živé se setkáváme vždy s mimořádnou reakcí publika, zejména mládeže a seniorů. Právě z těchto důvodů bychom chtěli v prezentaci pokročit dále, mimo jiné také výměnou zkušeností a získáním nových podnětů od Vás, našich kolegů.

 


Zpět
Nový web lidovakultura.cz
Slunovrat, Saturnálie, Chanuka a Vánoce
DEN DLASKOVA STATKU