Dnes je úterý 16. dubna 2024, svátek má Irena Český jazyk

Folklorní festivaly


Mezinárodní folklorní festival Strážnice

Jeden z největších a nejstarších folklorních festivalů v Evropě. Koná se každoročně již od r. 1946 poslední víkend v červnu ve festivalovém areálu parku a skanzenu.

Dětská Strážnice

Dětský festival pořádaný Národním ústavem lidové kulury, Městem Strážnice a Folklorním sdružením České republiky.

Zlínské besedování

Festival tance a muziky, kde se ve Zlíně prezentuje kromě  tradičních folklorních souborů  také blues, cikánské tance a písně, americká country, irský a skotský folklor v podání desítek kolektivů z několika zemí Evropy.

Mezinárodní folklorní festival Brno

Mezinárodní folklorní festival CIOFF založený Sdružením přátel folkloru v Brně. Presentuje folklor stylizovaný i autentický. Součástí festivalu jsou i pořady dětského folkloru a řemeslné dílny. Koná se každoročně v posledním srpnovém týdnu.

Setkání na Podhorácku

"SETKÁNÍ NA PODHORÁCKU" Přehlídka folklorních skupin a souborů z Podhorácka, sousedního Horácka, Drahan a Brněnska.

Festival Mitte Europa

Česko- německý kulturní projekt v Bavorsku, Sasku, Karlovarském a Ústeckém kraji.

MFF Červený Kostelec

Mezinárodní folklorní festival "Červený Kostelec" je nejvýznamnější akcí tohoto charakteru v rámci Královéhradeckého kraje a jeden z největších festivalů v České republice. V posledních letech, díky kvalitnímu obsazení všech programů zahraničními soubory, které ve svých zemích představují folklorní špičku, se zařadil mezi nejvýznamnější festivaly v Evropě. Festival je i nejstarším v Čechách. Hlavním posláním festivalu je udržení folklorních tradic regionu Podkrkonoší a Podorlicka.

MFF "Pod Zvičinou" v Lázních Bělohrad

Mezinárodní folklorní festival "Pod Zvičinou" v Lázních Bělohrad (okr. Jičín) vznikl v roce 1974. Festival se od té doby koná každý rok v měsíci červnu. Od roku 2000 se v rámci festivalu koná soutěž "Polka Rallye". Pořad má velmi stoupající úroveň. Od roku 1978 se festivalu účastní i zahraniční soubory.

MFF Setkání s folklórem

Folklórní festival s mezinárodní účastí konaný v Hradci Králové a blízkých Nechanicích. V Hradci Králové se soubory nejprve představují v průvodu městem. Hlavní festivalový program probíhá v Jiráskových sadech a druhé vystoupení je na pěší zóně města. Další den se program uskutečňuje v areálu zámku Hrádek u Nechanic.Hlavním organizátorem je královéhradecký soubor Kvítek.Vedle samotných vystoupení organizuje soubor další aktivity jako například prohlídku historické části města, návštěvu Třebechovického betléma, prohlídku zámku Hrádek. Setkání završuje společenský večer na rozloučenou.

Soutěžní festival folklorních souborů Dambořice

Celoregionální akce Hanáckého Slovácka s mezinárodní účastí. V roce 2006 se soutěže zůčastnilo 10 souborů Hanáckého Slovácka a Kyjovska v pořadu kde byli předváděna řemesla v písni a tanci.V průběhu celého festivalu se představilo téměř 1000 vystupujících.

Starodávný jarmark

Je pozváno přes 70 řemeslníků, kteří budou předvádět stará řemesla a prodávat svoje výrobky. Po celý den bude fungovat občerstvení před kavárnou Julius Mařák a také Pekárna vedle Informačního centra. Přímo na Starodávném jarmarku pak můžete ochutnat brazilskou kávu, hořické trubičky, kokosové pusinky, mandle, marcipán, medovinu, oplatky, orientální cukroví, oříšky, perníky, preclíky, štramberské uši, turecký med atd. Specialitou letošního jubilejního jarmarku bude Staročeská kuchyň paní Marušky, ve které mohou návštěvníci ochutnat různé dobroty a pamlsky našich předků.

 

Slezské dny

Regionální folklorní slavnosti se řadí mezi reprezentativní festivaly lidové kultury Slezska. Historie Slezských dnů sahá až do roku 1969, kdy se v Dolní Lomné uskutečnil jejich první ročník. Slavností se zúčastňují především slezské folklorní soubory,  ale opomíjeny nejsou ani kolektivy z jiných regionů České republiky a ze zahraničí. Během svého dlouholetého působení se na tvorbě pořadů různého typu a zaměření podílelo více jak 60 autorů. Jednotlivé programy jsou věnovány zejména významným jevům  a osobnostem slezské lidové kultury. Příznivci folkloru mohou tyto pořady shlédnout každoročně ve druhém zářijovém víkendu.

Folklorní festival Gorolski Świeto

Folkrní festival Gorolski Świeto (Horalský svátek) je nejstarším festivalem na českém Těšínsku. První ročník se uskutečnil v Jablunkově v roce 1948 a od  téhož roku se koná každoročně v první polovině srpna. O počátku je hlavním  pořadatelem festivalu místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu. Od roku 1951 tuto folklorní akci zahajuje průvod účinkujících a alegorických vozů s tematikou  tradičních řemesel a zvykosloví. Součástí festivalu jsou také výstavy zaměřené na prezentaci těšínské lidové výtvarné kultury (méně na jiné regiony Slezska a Polska). Roku 1990 byl festival včleněn do Týdne beskydské kultury, významné folklorní akce na polské straně Beskyd, jež se koná pod patronací CIOFF.

Hanácké slavnosti v Prostějově

Regionální slavnosti se  konají  od roku 1982  v období prostějovských hodů v měsíci září. Při koncipování jejich programové náplně je od počátku kladen důraz na prezentaci hanáckých folklorních souborů a od roku 1986 rovněž dětských kolektivů nebo hostů ze sousedních regionů. První slavnosti proběhly v Kolářových sadech a od roku 1990 jsou pořádány na hlavním prostějovském náměstí. V rámci slavností probíhá také řada doprovodných akcí jako např. prodejní jarmark spojený s ukázkami řemesel a lidové výroby,  koncerty dechových hudeb, vystoupení divadelních souborů a loutkoherců, koncerty folkových a lidových zpěváků či skupin. Za dobu své bohaté historie si Hanácké slavnosti v Prostějově zajistily své místo v kulturním kalendáři města i regionu Hané.

Mezinárodní folklorní festival Vsetínský krpec

Mezinárodní folklorní festival Vsetínský krpec se svým rozmanitým programovým složením a bohatou účastí zahraničních souborů řadí k prestižním folklorním festivalům pořádaným na  území České republiky. Vsetínský krpec se koná ve Vsetíně jednou za dva roky na přelomu června a července a trvá plné čtyři dny.

MFSF Jánošíkov dukát

Festival se koná každoročně od roku 1999 v Rožnově pod Radhoštěm. Jeho hlavním pořadatelem je Obec Slováků v České republice a jeho cílem pak především prohloubení vzájemných kontaktů mezi folklorním hnutím na Slovensku a folklorním hnutím v České republice. Na programové skladbě festivalu se podílejí také ostatní národnostní menšiny žijící v ČR.

MFF I.O.V. Šumperk

Během své bohaté historie se festival zařadil mezi nejvýznamnější folklorní akce pořádané na území České republiky. Svým návštěvníkům nabízí poutavou a tematicky různorodou programovou  náplň. Vedle zástupců českého a moravského folkloru zde prezentují svou osobitou národní kulturou také zahraniční soubory. Festival se koná  každoročně v měsíci srpnu.

Mezinárodní folklorní festival „Na rynku v Bystřici“

Folklorní festival konaný v Bystřici pod Hostýnem v pravidelných dvouletých intervalech si i přes svou relativně krátkou historii vydobyl pevné místo  v  kulturním  dění zdejšího regionu. Festival původně založený jako akce s celorepublikovou účastí se od roku 1999 těší přívlastku mezinárodní.

Podluží v písni a tanci

Regionální národopisné slavnosti pořádané každoročně první týden v červnu v Tvrdonicích. U jejich zrodu stál Slovácký krúžek z Tvrdonic, který roku 1946 uspořádal národopisnou slavnost s názvem Rok na Podluží. Od r. 1956 se konají každoročně pod názvem Podluží v písni a tanci. Slavnosti se konají po tři dny, jejichž  pravidelnou součástí  je i vystoupení hostů - souborů z jiných národopisných oblastí Moravy, Čech a Slovenska.

Festival masopustních tradic

Festival ve Strání vznikl roku 1987 jako akce prezentující v období masopustu obyčejové obchůzky z českých a moravských regionů i ze zahranič, předváděné ve skutečném vesnickém prostředí. Z masopustního veselí, reje masek, ukázek lidových řemesel, koštu vína, klobásek, sýra či fašankové filmotéky a řady vystoupení folklorních souborů se mohou návštěvníci tohoto festivalu těšit každý rok od čtvrtka do úterý.

Česká náves Dýšina

Dýšinský Mezinárodní festival tradiční hudby "Česká náves" již potřetí otevírá svoji vlídnou náruč všem příznivcům lidové hudební a taneční kultury Plzeňska, České republiky i dalších evropských regionů. Festival v útulném venkovském prostředí nabízí alternativu k velkým městským festivalům regionu jihozápadních Čech. Usiluje o prezentaci tradiční kultury v prostředí jí nejvlastnějším, v širokém spektru barev, nálad, stylů, inscenačních prostředků, s ambicí zaujmout náročného a poučeného diváka, stejně jako náhodného posluchače, který se k lidové hudbě teprve přibližuje prostřednictvím hraničních žánrů. Tato výroční kulturní událost navazuje na zdejší bohatou tradici lidových slavností, muzik, májů, dožínek a masopustů. Dramaturgie přehlídky využívá jedinečného prostředí malé vsi: posezení pod lipami, zápraží barokních statků, či jedinečnou atmosféru kostelíka sv. Šimona a Judy. Kromě dudáckých a cimbálových muzik letos Česká náves nabízí také jazz, world music, dechovku, taneční i loutkové divadlo. Opět zažijeme inspirativní setkání s muzikanty a tanečníky nám blízkých slovanských kultur ze Slovenska a Srbska. Přiďte „pobejt“ na naší návsi, přijměte upřímné pozvání dýšinských hostitelů a využijte příležitost pocítit zdravou sílu tradice v životě každého z nás.

Jihočeský folklorní festival Kovářov

 Jedná se o dvoudenní regionální nesoutěžní přehlídku dětských a dospělých folklorních souborů z jižních Čech. Koná se každoročně na přelomu května a června. Jeho hlavním pořadatelem je Jihočeský folklorní soubor Kovářovan. Kromě jihočeských souborů však na festivalu účinkují též jako hosté folklorní soubory z jiných oblastí ČR a ze zahraničí. Součástí přehlídky je rovněž Kovářovský jarmark s nabídkou výrobků lidových řemeslníků.

Selské slavnosti Holašovice

Mezinárodní festival, jenž vznikl roku 1997 se koná každoročně v měsíci červenci v malebné vesničce Holašovice. Jedná se o dvoudenní lidovou slavnost, jejímž základním rámcem je pořádání "lidového jarmarku" s ukázkami tradičních i netradičních řemesel z celé České republiky, ale též ze Slovenska. Předvádění jednotlivých výrob je prováděno původními technikami a výrobními postupy řemeslníky v lidových kostýmech.

Folklorní festival Mariánský podzim

Cílem festivalu konaného každoročně poslední víkend v září je přiblížit folklórní tradice západních Čech, Moravy, kulturu národnostních menšin a objevit zákoutí světového kulturního bohatství. Program festivalu bývá sestaven tak, aby nabídnul široké spektrum forem folklóru.  Kromě koncertů nabízí festival také průvod městem, zakončený na mariánskolázeňské kolonádě krátkými představeními jednotlivých souborů a slavnostním zahájením.

Mezinárodní folklorní festival Plzeň

Mezinárodní folklorní festival v Plzni vznikl roku 1997 a od té doby je vyhledávaným místem setkávání milovníků folkloru a lidového umění. Každoročně zde vystoupí řada dospělých i dětských folklorních souborů z celé České republiky i zahraničí. Jednotlivé festivalové pořady probíhají v historickém centru města, část programu se odehrává i v malebném prostředí nedaleké obce Dýšina.

MFF Rožnovské slavnosti

Vznik Rožnovských slavností se spojuje s rokem 1925. V tomto roce se v Rožnově pod Radhoštěm v rámci  otevření Valašského muzea v přírodě konal První Valašský rok. S vědomým navázáním na tradici Valašských roků se Rožnovské slavnosti již pod tímto názvem konají od roku 2000 každoročně. Během své dlouhé historie prodělaly Slavnosti vývoj programové skladby. V té se stále více prosazovala orientace na vztahy ke karpatskému regionu. Od roku 1991 se staly součástí Slavností Dny krajanů.


2.český řemeslný trh pod obry

Pátek 16.listopadu 2007 se uskuteční Jarmark lidových rukodělných řemesel. Do Hostinného se sjedou řemeslníci z měst, obcí a vísek z celých Čech i Moravy. Autoři přivezou textilní hračky, polštářky, kapsáře, aranžmá z přírodních materiálů, podmalbu na skle, šperky a bižuterii, svíčky, batiku, malbou zdobený textil, keramiku - drátovanou, drobnosti pro radost i malbou zdobené hrnečky, knoflíky a šperky. Nebudou chybět výrobky ze dřeva, kůže, proutí, kovu, skla aj. Bude tradičně přítomen včelař se svými produkty i kořenářky se svojí nabídkou bylin, čajů a koření. Stánkový prodej samozřejmě nabídne také široký sortiment občerstvení, cukrovinek a dalších pochutin. Po dobu konání jarmarku bude otevřena HISTORICKÁ EXPOZICE města na radnici.

Lidové tance a písně Pojizeří
Festival folklórních souborů libereckého, středočeského a královehradeckého kraje „Písně a tance Pojizeří" je regionální přehlídkou dětských i dospělých folklorních souborů. Festival je doprovázen přehlídkou tradičních řemesel a tvůrčími dílnami. Muzeum Českého ráje festival v tomto rozsahu připravuje po třetí v řadě. Na festivalu se představí tyto soubory: Folklórní soubor Nisanka, Malá Nisanka, Folklórní soubor Jizera a jizerka, Folklórní soubor Šafrán a Šafránek, Folklórní soubor Hořeňák a Hořeňáček, Folklórní soubor Furiant a Špalíček.
Řemeslnické trhy Turnov
Od roku 1995 pořádá Spolek přátel muzea Českého ráje ve spolupráci s firmou DOBRA k.s. a Muzeem Českého ráje v Turnově pravidelné řemeslnické trhy, kterých se účastní několik desítek vybraných a pozvaných lidových výrobců z celé České republiky, z Polska, Německa a Holandska. Letošní XIV. ročník se uskuteční 31.5. a 1.6.2008, pozvání zatím přijalo 150 řemeslníků. Najdete mezi nimi některé z našich stálých hostů, kteří do Turnova jezdí od roku 1995, ale také mnoho nových tváří - například nositelé certifikátu Regionální produkt Českého ráje. Trh řemesel doplní tradičně bohatý kulturní program – v sobotu se v parku představí folklórní soubory, jarmareční kapely a pouliční divadla, v atriu vystoupí představitelé turnovské amatérské scény, neděle bude v parku patřit festivalu alternativní a world music a atrium pořadům pro děti. Podrobné informace na www.muzeum-turnov.cz
V zámku a podzámčí
Regionální festival s účastí mešin žíjích na území ČR. Koná se v Přerově každoročně v červnu od roku 2007.
Velkobílovické folklórní dny 13. a 1č. června 2009
Dvoudenní festival se spoustou folklorních sdružení, známých i začínajících. V průběhu programu můžete degustovat vína Velkobílovických vinařů
MFF Kostelec na Hané
V roce 2004 zahájil soubor Kosíř společně s MÚ v Kostelec na Hané novou tradici, kterou je "MEZINÁRODNÍ FOLKLÓRNÍ FESTIVAL".
Začal se opakovat rok po roku a uskutečňuje se zhruba v polovině srpna. Vystupují na něm české i zahraniční soubory a od roku 2007 se stává z jednodenního sobotního odpoledne dvoudenní festival. Sobotní program se odehrává v areálu základní školy v Kostelci na Hané a nedělní část festivalu probíhá v zámecké zahradě v Čechách pod Kosířem.
Vánočně na Kopečku
Tradiční předvánoční jarmark s předváděním řemesel, nákupem dárků a ochutnávkou vánočních jídel a nápojů.
Kraj beze stínu

Folklorní festival Hanáckého Slovácka

                       Kraj beze stínu

vznikl již v roce 1976 z iniciativy pana Martina Foretníka a jeho spolupracovníků ze Slováckého krůžku.
V prvních letech svým programem navazovalna úspěšné akce jako Vinobraní, Slovácké svatby, Dožínky, Na besedě u cimbálu, Zarážení hory  a velmi povedený program Zpívá celá rodina, do kterých se zapojovali nejenom členové „krůžku“, ale i mnoho dalších obyvatel obce.
Nejprve festival oslovoval podobná folklorní uskupení z Hanáckého Slovácka, v pozdějších letech se zaměřoval také na hosty z okolních regionů, Čech, Slovenska, zemí bývalé Jugoslávie a Itálie.
Od roku 1989 je nedílnou součástí festivalu Regionální kolo Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku – Hanácké Slovácko s přímým postupem na Mezinárodní festival ve Strážnici, jediného mužského tance zapsaného do seznamu kulturního dědictví UNESCO.

Od roku 2001  se Kraj beze stínu koná každý lichý rok, vždy druhý červnový víkend.

Podzimní folklórní slavnosti
Podzimními folklórními slavnostmi chceme zavést do východočeského kraje úplně novou tradici. Kromě několika akcí, které se uskuteční v Pardubicích, jsme si dali cíl šířit folklór i do okolních obcí, které nejsou tradičními pořadateli takových událostí a jejichž obyvatelé se s lidovými tradicemi setkávají jen zřídka.

Folklorní festivaly (35)
Instituce, organizace a spolky (4)
Konference (3)
Muzea v přírodě (22)
Periodický tisk (12)
Stálé expozice (22)
Webové prezentace (13)
Přidat odkaz