Dnes je úterý 16. dubna 2024, svátek má Irena Český jazyk

Stálé expozice


Památník Velké Moravy ve Starém Městě

Lidové hudební nástroje z Čech, Moravy a Slezska

Expozice hudebních nástrojů pro lidovou hudbu na strážnickém zámku. Téměř 500 vystavených exponátů ze sbírek Národního ústavu lidové kultury a dalších muzeí ČR.

Dřevo, proutí, sláma v tradiční rukodělné výrobě

Nově otevřená expozice Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně umístěná v objektu hájenky před hradem v Malenovicích představuje domácké zpracování nejdostupnějších přírodních materiálů - dřeva, proutí a slámy - jako významnou součást tradiční lidové kultury. Expozice představuje nejen hotové výrobky s jejich funkční i  estetickou hodnotou, ale i souhrn dovedností, díky kterým venkovští tvůrci vytvářeli z přírodních materiálů předměty nutné pro uchování života a rozvoj existence. Dokumentuje výrobní postupy, z nichž je patrná i pozoruhodná zručnost a důvtip výrobců vyplývající z přirozeného souznění a pevného svazku člověka s přírodou. Díky tomu vznikaly předměty užitečné, trvanlivé a krásné. Samostatná část expozice je věnovaná dřevořezbě a tradiční architektuře regionu, v níž se významně uplatnilo dřevo i sláma. Představuje se i dílo významných tvůrců regionu. Součástí prohlídky expozice jsou prezentace videodokumentů zachycujících tradiční výrobní postupy.

zdroj: www.muzeum-zlin.cz

Stálá expozice Slovácko

Národopisná oblast Slovácko, ležící na jihovýchodní Moravě, je pro návštěvníka stále zajímavá ve všech projevech lidové kultury. Stala se inspirací pro vznik stejnojmenné expozice Slovácko, která dodnes patří k nejzajímavějším v naší republice. Ve třech hlavních oddílech přibližuje návštěvníkům zvyky a obyčeje v průběhu roku. První oddíl je věnován fašanku s masopustním průvodem tanečníků - podšablářů a masek, velikonočnímu období, které je symbolizováno vynášením smrtky - Mařeny a ukázkou různých technik zdobení kraslic. Další úsek obyčejového zvykosloví je věnován období Letnic, svatodušní slavnosti - jízdě králů, která je dodnes udržována v obcích Vlčnov, Hluk a znovu obnovena v Kunovicích. Závěr první části přibližuje konec zemědělského roku - dožínkové slavnosti, vinobraní a hody s řadou obřadních atributů pojících se k těmto slavnostem. Druhá část expozice nadchne návštěvníky pestrostí slováckých krojů. Přibližuje lidový oděv a krojové součástky podoblastí Slovácka, Kopanic, Horňácka, Dolňácka hradišťského, kyjovského, Podluží a hanácko - slováckého pomezí. Lidový oděv je doplněn ukázkami tradičního způsobu života a bydlení na Slovácku. Expozice je doplněna projevy výtvarné kultury lidu, jež v minulosti plnily svou užitkovou funkci. Keramika, obrázky na skle, malby na plátně a dřevořezby jsou dokladem nadání a bohatého citového a duchovního života předcházejících generací.

Stálé expozice Muzea a galerie Orlických hor

Na cukr – na kafe. Expozice tkalcovství v Orlických horách. Dlouhodobá výstava Muzea a galerie Orlických hor v prostorách Kolowratského zámku v Rychnově nad Kněžnou představuje historické výrobní postupy zpracování lnu na plátno a mapuje dějinné události významné pro vývoj tohoto řemesla.

 Expozice krajkářství. Muzeum krajky Vamberk představuje jedinečnou expozici, která zachycuje vývoj české krajky od 18. století do současnosti. Přibližuje staré lidové krajky, vývoj krajkářství pod vlivem odborného školství od konce 19. století a také tvorbu zakladatelských osobností české moderní krajky a práce jejich žákyň (především v souborech krajkových děl, která reprezentovala Československo na světových výstavách EXPO Brusel 1958 a EXPO Montreal 1967). Samostatnou část expozice tvoří soubor unikátních děl českých umělců současné doby.

Městské muzeum Žamberk

Stálá expozice žamberského muzea láká  své návštěvníky rozmanitostí  vystavených muzejních exponátů. Poutavým způsobem přibližuje  historii města, rozvoj lidových a uměleckých řemesel. K vidění jsou nejen vzácné práce řezbářů, sklářů, kovářů, zámečníků či hrnčířů, ale také četné ukázky slohového a lidového malovaného nábytku.  Součástí expozice je mimo jiné také kolekce betlémů, z níž svou jedinečností vyniká Jedličkův mechanický figurkový betlém.

Muzeum Šumavy Sušice

Je pobočkou Muzea Šumavy, regionálního muzea pro západní oblast Šumavy. Návštěvníci zde můžou zhlédnout Expozici doby pobělohorské, Národního obrození na Sušicku, sirkařství či šumavského sklářství. Největší atrakcí se však od roku 2004 stal sušický mechanický betlém.

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech nabízí od roku 1996 svým návštěvníkům tři stálé expozice – Barokní lékarna U bílého jednorožce, Expozice lidové architektury v Chanovicích a v neposlední řadě Historie Klatovska, kterána základě vybraných dokladů hmotné kultury a písemných pramenů dokládá historii regionu od pravěku až po 20.století. Reprezentativní výběr předmětů z  bohatého sbírkového fondu tvoří například archeologické exponáty či cenná kolekce hraček a českého skla.

Muzeum v Třebechovicích pod Orebem

Je specializovaným muzeem plně se orientující na historii a prezentaci betlémů. V expozicích jsou vystaveny betlémy jak z vlastních muzejních sbírek, tak zapůjčené od různých autorů z celé České republiky. Nejcennějším exponátem, více než sto let starým, jenž láká naše i zahraniční návštěvníky, je unikátní Třebechovický mechanický betlém Josefa Probošta, Josefa Kapuciána a autora mechanizmu Josefa Frimla. Součástí Třebechovického muzea betlému je rovněž stálá prodejní výstava betlémů a tradičních dřevěnných hraček, jež zájemců umožňuje zakoupit si vystavený sortiment.

Musaion

V nově zrekonstruované empirové budově Letohrádku Kinských je od roku 2005 znovu zpřístupněná stálá expozice Národopisného oddělení Historického muzea NM. Expozice je zaměřená na hmotnou i duchovní lidovou kulturu České republiky doplněná ukázkami starých řemesel, rukodělných technik, edukačními programy či pravidelnou folklorní činností.

Malé máslovické muzeum másla

Muzeum se specializací na dokumentaci a prezentaci podomácké výroby másla nabízí svým návštěvníkům interaktivní expozici představující nejrůznější druhy formiček, máselnic, máslenek na servírování másla a dalších předmětů, souvisejících s přípravou másla. Součástí expozice je i jedinečná sbírka obalů na máslo a dokumentace historie obce Máslovice.

Muzeum obce Kobylí

Vzniklo na základě původních snah členů Klubu přátel historie a zachování lidových tradic, krojů, zvyků a písní. Instituce spravuje sbírkový materiál vázaný na lidovou tradici a místní kulturu. Návštěvníci zde můžou obdivovat stylově upravenou selskou kuchyň a jizbu, expozici věnovanou nářadí a zemědělským strojům. Ve sklepních prostorách muzea je pak umístěna malá vinařská expozice.

Bydlení v baťovském Zlíně

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně dne 30. dubna 2007 zpřístupnila novou expozici, umístěnou v domku č. p. 1295 ve zlínské čtvrti Nad Ovčírnou. Návštěvníkům umožňuje poznat, jak se žilo ve starém baťovském Zlíně. Obývací pokoj a kuchyně v přízemí jsou zařízeny nábytkem a doplňky z první poloviny 20. století. V prvním patře je v dětském pokoji umístěna expozice vývoje baťovského bydlení a v ložnici se pak prezentuje sezónní výstava představující domy vedoucích baťovských představitelů.

Muzeum a techniky a řemesel Koloveč

Na výstavní ploše 800m2 prezentuje muzeum v Koloveči více než 4500 exponátů. Tím se řadí k největším a nejobsáhlejším muzeím svého druhu v Česku. Návštěvník zde má možnost poznat všechna tradiční řemesla a živnosti, které se nacházely na vesnici - přes 20 kompletních řemeslných dílen a živností - dílna řeznická, pekařská, cukrářská, ševcovská, truhlářská, kolářská, kloboučnická a kožešnická, kartáčnická, sedlářská, krejčovská a stále fungující hrnčířská dílna, která vyrábí známou kolovečskou keramiku.

Foto převzato
z www.muzeum-kolovec.cz
K divácky nejatraktivnějším živnostem patří holičství, kadeřnictví, hostinec, řeznický obchod a tkalcovna. Zaujme také expozice hodin a hracích stojů, kočárků a hraček, elektropřístrojů atd. Zdejší zajímavostí je světoznámý kolovečský mlýn na přemílání starých žen na mladá děvčata.

Historie českého potravinářství v 19. a 20. století

Stálá expozice dějin českého potravinářského průmyslu (19. a 20. století) v Národním  zemědělském muzeu Praha seznamuje  prostřednictvím starého řemeslného nářadí, výrobních nástrojů a dílenského zařízení své návštěvníky s historií českého mlynářství, pekařství, řeznictví a uzenářství, vinařství, konzervárenství a dalších odvětví potravinářského průmyslu.

Cukrovarnictví
a lihovarnictví je zde představeno formou rozměrných detailně provedených modelů celého cukrovaru
a lihovaru, zapůjčených
z Národního technického muzea. Prezentované muzejní exponáty tak umožňují si vytvořit jasnou představu o stavu jednotlivých oborů potravinářského průmyslu na přelomu 19. a 20. století.

Expozice o vystěhovalectví

Muzeum ve Frenštátu pod Radhoštěm, pobočka Muzea Novojičínska, se zaměřuje na fenomén úzce spjatý s tímto regionem, kterým bylo právě vystěhovalství. Právě ve Frenštátě pod Radhoštěm a jeho okolí byla okolo poloviny devatenáctého století zaznamenána nejmasovější vlna emigrace místního obyvatelstva do Ameriky. Expozice se pokouší přiblížit výjev odlivu prvních emigrantů na Západ. Její součástí  jsou dobové fotografie, písemnosti a listiny výstižně dokumentující životní pocity těchto moravských osídlenců v Americe.  

Muzeum starých tisku a lidové keramiky

Muzeum vlastní expozici starých tisků a lidové fajáns. Expozice starých tisků odráží vývoj knižní kultury a písemnictví od 15. do 19. století. Pravým klenotem je Bible česká tzv benátská z roku 1506 a starý tisk Hory Olivetské z roku 1704 od Matěje Tannera. Ve skepních prostorách muzea se nachází bohatá kolekce lidové fajáns. K nejstarším exponátům náleží například velký bílý habánský talíř z moravské dílny, tzv. kardinálský klobouk, z konce 17. století. V půdních prostorách budovy vzniká nové "panoptikum" historicky významných osobností Štamberka.

 

Expozice Obecná škola

Expozice staré obecné školy z konce 19. století byla zbudována v prostorách kozlovického fojtství. Hlavní atrakcí muzea je plně vybavena malotřídka z období přelomu 19. a 20. století s původními dřevěnými lavicemi. Návštěvníci se mohou potěšit sbírkou školních učebnic, malebných didaktických obrazů obrozence Amerlinga, slabikářů a jiných artefaktů z období 18. až 20. století. V dobových prostorách jsou nabízeny ukázkové hodiny na základě školních osnov z konce 19. století, za řízeného doprovodu pana kantora. Garantem projektu je Muzeum Komenského v Přerově, p.o.

Muzeum Šumice

Muzeum v Šumicích vzniklo z iniciativy místních občanů a za podpory obce v čele s panem starostou Bartošem. Muzeum se nachází v budově pošty v horním patře. Jeho hlavním cílem je ukázat život našich předků a uchovat tak toto cenné dědictví dalším generacím. Muzeum vlastní asi 420 muzealíí, které jsou pro veřejnost vystaveny ve 3 místnostech v tematicky oddělených expozicích: 1. místnost upravena ve stylu  „jizby", 2. místnost je věnována šumickému kroji a jeho četným variantám a druhům a poslední část je tzv. „hospodářská místnost", v níž jsou vystaveny předměty, jenž pomáhali lidem v jejich obživě zemědělstvím a řemeslem.

Muzejní expozice Hřebečský grunt

Na Studené Loučce u Mohelnice byla v části výměnku jednoho z mála dochovaných hřebečských statků v roce 2014 otevřena stálá muzejní expozice Hřebečský grunt. Expozice odhaluje historii a osudy kdysi největšího německého jazykového ostrova na pomezí Čech a Moravy. Zpřístupněná je hřebečská světnice, funkční černá kuchyně a chlévy. Statek dodnes funguje jako statek a žije zde i spousta zvířat.

Národopisná expozice Slovácko

Expozice seznamuje se způsobem života lidí na Slovácku. Zajímavým architektonickým řešením i technickým vybavením, jež odpovídá potřebám současného návštěvníka, přibližuje zaměstnání, bydlení, původní rukodělné techniky, lidový oděv, obřady i zvyky rodinného a výročního obyčejového cyklu.

Trojrozměrné předměty v expozici doplňují multimediální prvky v podobě animací vybraných dioramat, krátké filmy i možnost prověřit své znalosti o životě lidí na Slovácku v interaktivních testech. Elektronická databáze nabízí návštěvníkům na 1 800 archivních fotografií z dokumentace Slováckého muzea, videozáznamů vybraných projevů lidové kultury a audiosnímky dokumentující charakteristické hudební styly i seskupení všech subregionů Slovácka.

Řemesla v pořádku

Muzeum hlavního města Prahy spravuje jednu z nejrozsáhlejších sbírek cechovních památek na světě. Jedná se o specifickou sbírku dokládající historii a způsoby prezentace řemeslných spolků. Expozice Řemesla v pořádku, která je k vidění v zámku Ctěnice, seznamuje návštěvníky s dějinami řemesel a cechovního sdružování v sociokulturním i uměleckohistorickém kontextu od středověku po současnost.

Folklorní festivaly (35)
Instituce, organizace a spolky (4)
Konference (3)
Muzea v přírodě (22)
Periodický tisk (12)
Stálé expozice (22)
Webové prezentace (13)
Přidat odkaz