Dnes je středa 22. května 2024, svátek má Emil Český jazyk

Organizace, sdružení a spolky

Instituce, organizace a spolky(4)
Česká národní sekce CIOFF

CIOFF je Mezinárodní rada organizátorů folklorních festivalů a lidového umění. Česká národní sekce se sídlem v Národním ústavu lidové kultury je členem středoevropského sektoru této celesvětové organizaci. Prezedintem České národní sekce je Dr. Jan Krist.

Lidová muzika FRGÁL

Hrajeme lidové písně folklorních regionů Slovenska, Moravy, Čech, ale také Maďarska, Rumunska, romské písně a jiné pro radost sobě a našim posluchačům. Hudebně doprovázíme též Folklorní soubor Dunajec.

Folklorní sdružení České republiky (FoS ČR)

Občanské sdružení, které  sdružuje dospélé i dětské  folklorní soubory. Jeho základním posláním  je  činnost programová (pořádání či spolupořádání celé řady folklorních festivalů a dětských přehlídek), vzdělávací (organizování nejrůznějších seminářů, kurzů, hodnocení programů) a ediční (vydávání časopisu Folklor, Kalendáře akcí, metodických materiálů apod). Mimo to aktivně spolupracuje s jednotlivými regiony na území Čech, Moravy a Slezska, se zahraničím i dalšími institucemi.  

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS).

 NIPOS je odbornou organizací, zřízenou Ministerstvem kultury, pro podporu  rozvoje kultury, především rozvoje kulturně-společenských a neprofesionálních uměleckých aktivit občanů. Odborná činnost NIPOS je zaměřena rovněž na získávání a analýzu poznatků o obecné úloze a postavení veřejných služeb kultury v sociálně-ekonomickém rozvoji regionů. Jeho součástí je Artama, pracoviště pro neprofesionální umělecké aktivity a estetickou výchovu, které do své působnosti zahrnuje mimo jiné také metodické a organizační působení pro amatérské folklorní soubory v českých zemích.

Spolek moravské dědictví

Spolek Moravské dědictví byl založen podnikateli r. 2005 pro podporu potravinářství, turistiky a výrobků regionálního původu.

Sdružení "Tradice ČR"

Sdružení "Tradice ČR" svou činnost zahájilo roku 2001 jako dobrovolná výběrová organizace, jejímž hlavním cílem je rozvoj, podpora a prezentace nejen kultury a jejich tradičních hodnot na území České republiky, ale také sportu, turistiky, zábavy, řemeslné výroby, vědy a podnikání.

Slovácký krúžek Poštorná

Slovácký krúžek,občanské sdružení, 120 členů,Dětský soubor Koňárci, Poštorenská chasa, Ženský pěvecký sbor, Mužáci, mužský pěvecký sbor. Písně a tance zPoštorné a Podluží.

Lyceum Řekyň v České republice
Lyceum Řekyň udržuje a šíří řeckou lidovou kulturu, uchovávanou v diaspoře Řeků na území ČR.
Folklorní soubor Lipka Pardubice
Folklorní soubor z Pardubic, zpracovávající písně a tance z Pardubicka, Hradecka, Chrudimska a českého Horácka.
Tkalcovské venkovské muzeum
Živé muzeum, kdy sami návštěvníci mohou vyzkoušet práci na historických exponátech či replikách nástrojů a pomůcek na zpracování lnu a vlny, tkát na tkalcovských stavech. Ukázky a výuka lidových řemesel a tradičních ručních prací. Sdružení předvádí a vyučuje tradiční lidová řemesla.( tkaní, předtkalcovské techniky, předení, keramiku, košíkářství, drátenictví, slaměné ošatky aj.)

Folklorní festivaly (35)
Instituce, organizace a spolky (4)
Konference (3)
Muzea v přírodě (22)
Periodický tisk (12)
Stálé expozice (22)
Webové prezentace (13)
Přidat odkaz