Dnes je čtvrtek 18. dubna 2024, svátek má Valérie Český jazyk

Připomenout

HOSPODÁŘŮV ROK


31. 3. – 30. 12. 2018 | Dlaskův statek v Dolánkách u Turnova

Na jaře letošního roku zpřístupní Muzeum Českého ráje v Turnově na Dlaskově statku novou stálou expozici pod názvem „Hospodářův rok", která bude věnovaná tradičnímu způsobu zemědělství, obřadům a obyčejům, které byly spojeny se životem hospodáře a jeho rodiny v průběhu roku. Expozice bude průběžně aktualizována v návaznosti na hospodářský a výroční kalendář. Cyklus výstav zahájí expozice věnována průběhu velikonočních svátků a zahájení zemědělských prací.
K zajištění zemědělských prací, pěstování a chovu hospodářských zvířat se během staletí vytvořil rozsáhlý soubor znalostí, technologických postupů, právních úkonů, nářadí, provozních objektů, strojů ad., obecně označovaný jako tradiční zemědělství. V době, kdy na statku v Dolánkách čp. 12 hospodařila rodina Dlasků, se práce s půdou odvíjela v trojhonném hospodářském systému, spojeném s úhorováním (ozim – jař – úhor) a společnou pastvou dobytka. Převládala ruční práce konaná v rámci usedlosti, práce zajišťovali především členové rodiny. Nejdražším nářadím byl okovaný záhonový pluh spojený s jedním až dvěma páry koní nebo volů, okovaný vůz s několika typy korby. Většina ostatního nářadí byla dřevěná a pocházela z rukou hospodáře nebo některého šikovnějšího souseda. Chovatelství se primárně zaměřovalo na pokrytí potřeb vlastní usedlosti a to v zajištění tažné síly – chov koní, zásobení mlékem – chov skotu, ovcí a koz, masem – chov prasat, ovcí, drůbeže a vajec – drůbež.
K základnímu výčtu plemen přibyl později ještě chov králíků na maso a stejně směřovaný i chov holubů. V hospodářství se využívaly i další produkty kůže ovcí, koz, skotu, ovčí rouno, peří, ad., které se stávaly i předmětem směny s městem.
S tradičním zemědělstvím v tomto období úzce souviselo mnoho zvyků, rituálů a magických praktik zaměřených na zajištění prosperity, ochranu před škodlivými vlivy a uchování, obnovení odpovídajícího právního stavu. Původ těchto úkonů je různý. Obřady a rituály zaměřené na zajištění úrody a její ochranu, povětšinou souvisí s rozsáhlým věrským systémem Předkřesťanských agrárních společností. Magické praktiky pak povětšinou souvisí s chovem skotu a snahou o zajištění dostatku mléka. Do těchto úkonů byly často aktivně zapojeny křesťanské atributy, jako sv. hostie, svěcená voda a další. Široká škála obyčejů se odrazila v kontrolách polí a katastru, přijímaní do obce, výplatě obecních služebníků ad.
Expozice, kterou v letošním roce připravuje muzeum na Dlaskově statku, bude věnována nejen obyčejům agrárním, které jsou spojeny s tradičním zemědělstvím, ale i obyčejům výročním, které v průběhu roku neodmyslitelně patřily k životu každé rodiny, jako jsou Velikonoce, Letnice neboli svatodušní svátky, Posvícení či Vánoce.
Otevřeno denně kromě pondělí duben-květen 9.00-16.00 hod., červen-srpen 9.00-17.00 hod., září-říjen 9.00-16.00 hod., listopad zavřeno, prosinec 9.00-16.00 hod.

 


Zpět
Folklorní festivaly (35)
Instituce, organizace a spolky (4)
Konference (3)
Muzea v přírodě (22)
Periodický tisk (12)
Stálé expozice (22)
Webové prezentace (13)
Přidat odkaz