Dnes je úterý 27. února 2024, svátek má Alexandr Český jazyk

Vlastivědné muzeum v Olomouci


Vlastivědné muzeum v Olomouci

příspěvková organizace Olomouckého kraje

 

Náměstí Republiky 5
771 73 Olomouc

  

 Ředitel:     Ing. Břetislav Holásek
 Tel:     +420 585 515 111, +420 585 515 131 
 Fax:     +420 585 515 133
 E-mail:     vmo@vmo.cz, holasek@vmo.cz  
 www:     http://www.vmo.cz/


 

Dějiny olomouckého muzejnictví se začaly psát v říjnu 1848, kdy byl při nedělní škole pro tovaryše otevřen fyzikálně-mechanický kabinet. V éře bachovského absolutismu však kabinet, vzdáleně připomínající muzeum, zanikl (1853). Na tento pionýrský počin nepřímo navázalo Průmyslové muzeum Františka Josefa, které bylo založeno v roce 1873 (otevřeno 1875), o rok později (1874) pak Městské historické muzeum (otevřeno 1879). V roce 1908 přibylo do pomyslného trojlístku německých muzeí i Přírodovědné muzeum arcivévody Josefa Ferdinanda, které získalo prostory ve zrušeném klášteře klarisek na dnešním náměstí Republiky.

 

Češi se dočkali své muzejní instituce v září roku 1883, kdy byl založen Musejní spolek olomoucký (o dva roky později přejmenován na Vlastenecký spolek musejní v Olomouci). Při tomto spolku vzniklo i první české muzeum na Moravě. U zrodu stáli slezský buditel Vincenc Prasek, středoškolský profesor Jan Havelka, archeolog a lékař Jindřich Wankel a kněz Ignác Wurm. Následujícího roku, v lednu 1884 pak vznikl Časopis Vlasteneckého spolku musejního, který se stal jedním ze základních pilířů rozvoje českého vědeckého života na Moravě. V počátku se spolek soustředil především na rozvoj národopisných a archeologických sbírek. Uspořádal řadu výstav a výstavek a prezentoval region Hané i na Národopisné výstavě Českoslovanské v roce 1895.

 

Po vzniku samostatného Československa se výrazně změnila i organizace muzejnictví v Olomouci. Dosavadní tři německá muzea byla v roce 1924 sloučena v jednu instituci - Muzeum hlavního města Olomouce. V období éry první republiky zažíval také rozkvět Vlastenecký spolek musejní, který především pod vedením lékaře a přírodovědce dr. Mořice Remeše úspěšně pořádal výstavy, přednášky i besedy. Vlastenecký spolek tak kulturně ovlivňoval celou střední Moravu. V éře Protektorátu Čechy a Morava došlo k výraznému utlumení činnosti. Naštěstí se většinu sbírkových předmětů podařilo zachránit a obě muzea mohla navázat v roce 1945 na svoji předválečnou činnost.

 

Nové poměry po válce znamenaly další centralizaci muzejnictví. V roce 1951 byl Vlastenecký spolek musejní sloučen s městským muzeem a vzniklo tak Krajské muzeum v Olomouci. Do čela muzea, sídlícího ve zrušeném klášteře klarisek, se postavil dr. Jaroslav Kanyza. V této etapě byla sbírka muzea obohacena o sbírkový inventář městských muzeí ve Šternberku, Uničově a Litovli. Do správy instituce přešly i některé historické objekty (hrad Bouzov, hrad Šternberk, zámek Úsov, Javoříčské jeskyně, Mladečské jeskyně, zámek Náměšť na Hané, Arboretum Bílá Lhota aj.). Muzeum několikrát změnilo svůj název: Studijní a lidovýchovný ústav kraje Olomouckého, Krajské vlastivědné muzeum, Krajské vlastivědné středisko, Vlastivědný ústav v Olomouci (1960-1979) a Krajské vlastivědné muzeum v Olomouci (1979-1990). Po roce 1989 získalo muzeum svůj současný název. Dnes muzeum spravuje zámek s parkem v Čechách pod Kosířem a Arboretum Bílá Lhota.

 

 Zámek Čechy pod Kosířem 

 

V současné době má Vlastivědné muzeum v Olomouci, jehož zřizovatelem je Olomoucký kraj, přes 1 000 000 sbírkových předmětů a z hlediska rozsahu své sbírky se řadí mezi největší muzea v České republice. Sbírkový fond za svou velikost vděčí darům a sběratelské práci dobrovolných spolupracovníků a systematickému doplňování. Muzeum věrno svému vlastivědnému poslání, zahrnuje ve své péči sbírky přírodovědné (mineralogické, petrografické, geologické, paleontologické, botanické a zoologické), archeologické, národopisné, historické (numismatické, hudební, kartografické, lékařsko-lékárenské, vojenské, uměleckého průmyslu, exponáty k rozvoji průmyslu, dopravy, obchodu a řemesel a řadu dalších drobnějších sbírek. Významná je sbírka historických hodin, nezanedbatelnou hodnotu má i ikonografická sbírka místopisné grafiky, kresby a malby, bohatý je i fond starých pohlednic a fotografií. Cenné doklady stavebního vývoje regionu od románského období po století 19. uchovává muzejní lapidárium. Bohatá je i knihovna s více než 70 tis. svazky. Unikátní soubor představují rukopisy a staré tisky. Povahou sbírkového fondu v oblasti společenských i přírodních věd pokrývá nejen střední Moravu, ale i širší území s přesahy do zahraničí.

 

Muzeum vydává periodikum Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, které v roce 1951 nahradilo Časopis Vlasteneckého spolku musejního. Vždy jedno číslo Zpráv je věnováno přírodním vědám, druhé číslo historickým disciplínám.

 

Zdroj textu a fotografií: http://www.vmo.cz/, http://www.zamekcechy.cz/, http://www.arboretumbilalhota.cz/


Folklorní festivaly (35)
Instituce, organizace a spolky (4)
Konference (3)
Muzea v přírodě (22)
Periodický tisk (12)
Stálé expozice (22)
Webové prezentace (13)
Přidat odkaz