Dnes je úterý 27. února 2024, svátek má Alexandr Český jazyk

Regionální muzeum v Kolíně


Regionální muzeum v Kolíně
příspěvková organizace Středočeského kraje

 

Brandlova ul. 35
280 02 Kolín


 

 

 

 Ředitel:     Mgr. Vladimír Rišlink 
 Tel:

     +420 321 722 988, +420 603 548 225

 Fax:

     +420 321 717 345, 321 719 018

 E-mail:      reditel@muzeumkolin.cz, info@muzeumkolin.cz
 www:      http://www.muzeumkolin.cz/

 

Regionální muzeum v Kolíně, příspěvková organizace, je kulturní institucí s více než stoletou tradicí, která shromažďuje, uchovává a vystavuje početný fond sbírkových předmětů z oblasti archeologie, historie, dějin umění, národopisu a přírodních věd. V těchto oborech zároveň poskytuje expertní činnost. Muzejní expozice se nacházejí ve třech historicky cenných objektech v areálu chrámu sv. Bartoloměje v Brandlově ulici. V muzeu se každoročně koná také řada tématicky zaměřených krátkodobých výstav, přednášek a dalších doprovodných programů. Působí zde středočeské Regionální odborné pracoviště pro péči o tradiční lidovou kulturu, a pro užší oblast Kolínska muzeum zajišťuje archeologickou památkovou péči. Instituce dále disponuje veřejně přístupnou odbornou knihovnou.

 

 

Regionální muzeum v Kolíně je příspěvkovou organizací Středočeského kraje. Jeho součástí je Podlipanské muzeum v Českém Brodě, Muzeum Kouřimska v Kouřimi, tvrz v Hradeníně a Muzeum lidových staveb v Kouřimi, jehož budování začalo v roce 1972. Muzeum také zajišťuje průvodcovskou službu v kostele sv. Štěpána v Kouřimi.

 

Historie kolínského muzejnictví počíná založením Muzejní jednoty v Kolíně 9. 5. 1895. Zásadní změna ve vývoji nastává až v roce 1913, kdy muzeum dostalo vlastní sídlo - budovu v Brandlově ulici čp. 35 u chrámu sv. Bartoloměje. V roce 1925 bylo slavnostně otevřeno jako městská instituce. Činností MUDr. F. Dvořáka, kurátora archeologické muzejní sbírky už od roku 1914 a díky jeho unikátním archeologickým objevům se dostalo muzeum rychle na úroveň uznávaného mimopražského archeologického pracoviště. V poválečném období zde působil archeologický seminář pozdějšího akademika prof. Jana Filipa, který vybudoval již v roce 1948 rozsáhlou expozici pravěku. V budově bylo roku 1966 otevřeno Dvořákovo muzeum Kolínska v pravěku, které je zde umístěno dodnes a spojeno s již více než čtyřicet let profesionálně obsazeným a aktivním archeologickým pracovištěm. V roce 1935 bylo v Kolíně založeno i druhé městské muzeum – Muzeum básníků K. Legera a J. S. Machara, později známé jako Literární a umělecké sbírky Města Kolína.

 

Dnešní muzeum tak bylo v poválečném období utvořeno spojením těchto dvou kolínských městských institucí s odlišnou profilací, ke konci šedesátých let byla připojena další tři městská muzea v Kouřimi, Českém Brodě a Kostelci nad Černými lesy. Od roku 1972 začalo být budováno Muzeum lidových staveb v Kouřimi (viz dále). V roce 1990 přešlo kostelecké muzeum pod správu obce.

 

Profilace muzea je tradičně společenskovědní, výrazně orientovaná na obory archeologie a etnografie a obecně na práci v regionu, což se týká i řady dalších muzejních oborů. Sběrnou oblast muzea tvoří tradičně území okresu Kolín s mírným přesahem do okolí dle profilace jednotlivých oborů. Pouze pro etnografii platí sběrná oblast území historických Čech vzhledem ke koncepci Muzea lidových staveb v Kouřimi.

 

 

Zdroj textu a fotografií: http://www.muzeumkolin.cz/, http://www.skanzenkourim.cz/, http://www.muzeumkourimska.cz/


Folklorní festivaly (35)
Instituce, organizace a spolky (4)
Konference (3)
Muzea v přírodě (22)
Periodický tisk (12)
Stálé expozice (22)
Webové prezentace (13)
Přidat odkaz