Dnes je úterý 27. února 2024, svátek má Alexandr Český jazyk

Muzeum Vysočiny Třebíč


Muzeum Vysočiny Třebíč

příspěvková organizace kraje Vysočina

 

Zámek 1
674 01 Třebíč

Tel.: +420 568 408 892

 

 Ředitel:      Ing. Jaroslav Martínek
 Tel./Fax.: 

     +420 568 408 892

 E-mail:      j.martinek@muzeumtr.cz
       muzeum@muzeumtr.cz
 www:

     www.muzeumtr.cz


 
 

 

 

Historie muzea sahá do 90. let 19. století, kdy se mnohé výstavní akce staly mocným impulsem pro český národní život. Poznatky z jubilejní výstavy (1891) inspirovaly k Národopisné (1895), na kterou se český a moravský venkov připravoval v tzv. krajinských výstavách. Sbírky pro ně shromážděné většinou již zůstaly v rukou organizátorů a bylo jen otázkou času, kdy schopné osobnosti zformovaly úsilí institucionálně. Ke shromažďování sbírkových předmětů pro Národopisnou výstavu českoslovanskou (1895, Praha) došlo také na Třebíčsku; před odesláním předmětů do Prahy došlo k jejich vystavení v roce 1894 veřejnosti.

 

Třebíč v té době proslula nejen jako místo rozvinuté tovární výroby, ale hrála i důležitou roli v kultuře západní Moravy. Krajinskou národopisnou výstavou v r. 1894, jejíž exponáty byly příštího roku v Praze oceněny bronzovou medailí, zahájila Třebíč budování vlastivědného, v tehdejší terminologii krajinského muzea. Po čtyřech letech usilovného snažení byly 6. května 1898 schváleny c. k. moravským místodržitelstvím v Brně stanovy Muzejního spolku, jehož činnost se zaměřila nejen na další shromažďování sbírkových materiálů, ale i na jejich zpřístupňování veřejnosti. Pro nedostatek prostor byly prezentovány až po roce 1928, kdy došlo k jejich instalaci v domě bývalé školy v Hasskově ulici. Ve 30. letech byly převzaty i sbírky zdejšího průmyslového muzea, založeného v roce 1903. Po druhé světové válce bylo muzeum přemístěno do bývalého valdštejnského zámku, kde sídlí dodnes.

 

 

 

Od roku 2010 navíc muzeum užívá opravenou budovu bývalé školy na Kosmákově ulici v Třebíči, která byla přebudována na moderní muzejní depozitář s kancelářemi pro odborné pracovníky.

 

 

Muzeum Vysočiny Třebíč je regionální institucí zabývající se dokumentací přírodních a historických poměrů na jihozápadní Moravě, zvláště v okolí Třebíče, Moravských Budějovic, Náměště nad Oslavou a Jemnice, je institucí, která byla pověřena funkcí regionálního odborného pracoviště pro kraj Vysočina v naplňování Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu.

 

Zdroj textu a fotografií: http://www.zamek-trebic.cz/, http://www.kr-vysocina.cz/, http://www.mesto-trebic.cz/


Folklorní festivaly (35)
Instituce, organizace a spolky (4)
Konference (3)
Muzea v přírodě (22)
Periodický tisk (12)
Stálé expozice (22)
Webové prezentace (13)
Přidat odkaz