Dnes je úterý 27. února 2024, svátek má Alexandr Český jazyk

Muzeum Českého ráje v Turnově


Muzeum Českého ráje v Turnově

příspěvková organizace Libereckého kraje

Skálova 71

511 01 Turnov Ředitelka:     PhDr. Vladimíra Jakouběová
 Tel:     +420 481 322 106, +420 604 720 571
 FAX:     +420 481 325 277
 E-mail:     mail@muzeum-turnov.cz
 www:     www.muzeum-turnov.cz

 


 

Muzeum Českého ráje v Turnově patří k nejstarším muzeím regionálního typu České republice. Počátky sbírkotvorné činnosti byly zaměřeny na archeologii, historii a národopis. Tyto sbírkové fondy vytvořily platformu regionálního vlastivědného pracoviště. Předpoklady pro dnešní specializaci turnovského muzea na dokumentaci a prezentaci nalezišť drahých kamenů a historii kamenářství a šperkařství vytvořily ve 30. letech sbírky geologie, mineralogie a zpracování drahých kamenů a šperkařství. V těchto oborech dnes vlastní muzeum sbírkové fondy evropského rozměru a tomu odpovídající expozice. 
K rozšiřování specializovaných sbírkových oborů přispívají současné aktivity muzea např. spolupráce s uměleckými školami, pořádání mezinárodních šperkařských sympozií orientovaných na rozvoj styků se soudobou světovou tvorbou, mezinárodní vědecké konference, zahraniční expedice, výstavy v České republice i v zahraničí, burzy drahých kamenů. Pro rozvoj muzea je stejně významné i zajištění archeologické památkové péče v regionu Českého ráje a Pojizeří a zajištění dokumentace a prezentace tradiční lidové kultury v souladu s Koncepcí účinnější péče o tradiční lidovou kulturu. V posledních letech patří turnovské muzeum také mezi hlavní organizátory a pořadatele slavností, přehlídek, koncertů a dalších pořadů ve městě i v regionu.
Muzeum bylo založeno v roce 1886. Základem sbírek se staly historické exponáty, cechovní a umělecké památky, archeologické nálezy a fondy městského archivu. Stálé expozice mineralogie, historie, živé přírody, turnovského kamenářství a národopisu byly zpřístupněny návštěvníkům v roce 1963. Tím se výrazně zvýšil zájem o muzeum a vzrostla jeho návštěvnost. V roce 1966 získalo muzeum statut okresního muzea. V tomto roce také převzalo do správy Dlaskův statek v Dolánkách, kde je umístěna národopisná expozice specializovaná na lidový interiér a podomáckou výrobu v oblasti Pojizeří.

 

Muzeum Čerského ráje v Turnově - Dlaskův statek

 

Dlaskův statek je typickou ukázkou tradiční lidové architektury turnovského typu z konce 18. století. Původními majiteli statku byla rodina sedláků Dlasků, z nichž nejznámějším byl Josef Dlask, narozený v roce 1782. Lidový písmák, dolánecký rychtář a novátorský hospodář byl významnou postavou regionální historie. Roubený Dlaskův statek s typickou pojizerskou skládanou lomenicí a pavlačí je od roku 2010 národní kulturní památkou. Při vchodu do usedlosti se nachází socha Panny Marie z roku 1784 a patrový roubený špýchar, který sem byl v šedesátých letech 20. století přenesen z Malého Rohozce. 

 

 

Muzeum Českého ráje v Turnově - Kamenářský dům 

 

"Kamenářský dům" je kopií domu č. p. 19 z počátku 19. století, který do dubna 1973 stál v Turnově na rohu dnešního Havlíčkova náměstí a ulice 28. října. V 60. letech minulého století byl již poslední turnovskou stavbou představující typ roubeného městského domu. Obvodové zdivo bylo kombinováno kamenem s krytou verandou a mansardovou barokní střechou původně krytou došky. V roce 2010 konečně dosáhly vytouženého cíle snahy Muzea Českého ráje prosadit výstavbu repliky zaniklé památky. Realizací tohoto projektu vznikl tzv. „živý" dům, který nabízí ukázku historických řemesel - zlatnictví a šperkařství, které mají v regionu dlouholetou tradici. Náplň expozice tzv. Kamenářského domu osvětluje historii vztahů mezi městy Turnov a Idar-Oberstein vystupující z materiálů fondů muzea, archivů u nás i v Německu a ze soukromé sbírky pana Dietra Jerusalema v Idar-Obersteinu.

 

 

Zdroj textu a fotografií: www.muzeum-turnov.cz


Folklorní festivaly (35)
Instituce, organizace a spolky (4)
Konference (3)
Muzea v přírodě (22)
Periodický tisk (12)
Stálé expozice (22)
Webové prezentace (13)
Přidat odkaz