Dnes je úterý 27. února 2024, svátek má Alexandr Český jazyk

Muzeum Těšínska


Muzeum Těšínska

příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

 

Hlavní třída 15
737 01 Český Těšín

 


 

 Ředitel:     PaedDr. Zbyšek Ondřeka
 Tel:     +420 558 761 211 ; +420 602 551 044
 FAX:     +420 558 761 223
 E-mail:     Zbysek.Ondreka@muzeumct.czmuzeum@muzeumct.cz
 www:     www.muzeumct.cz


! UPOZORNĚNÍ ! Dočasné sídlo muzea je na adrese Pražská 3/14.

 Muzeum Těšínska v Českém Těšíně je jedním ze čtyř krajských muzeí v Moravskoslezském kraji. Programově se věnuje bohaté historii, přírodovědě a vlastivědě české části Těšínského Slezska. Bylo založeno jako moderní muzeum po druhé světové válce v roce 1948 v Českém Těšíně, ale navazuje na mnohem starší muzejní tradice, které sahají až do roku 1802, kdy bylo v Těšíně, tehdy ještě nerozděleném státní hranicí, otevřeno nejstarší muzeum na Moravě a ve Slezsku. Jeho nástupci a pokračovateli jsou dnes Muzeum Těšínského Slezska (Muzeum Śląska Cieszyńskiego) a Těšínská knižnice (Książnica Cieszyńska) v polském Těšíně (Cieszyn). Muzeum Těšínska je příspěvkovou organizací se sídlem v Českém Těšíně, ale prostřednictvím 12 poboček a výstavních síní působí v celém regionu českého Těšínského Slezska. Jeho součástí je také studijní knihovna Silesia.

V depozitářích Muzea Těšínska najdeme více než 200 tis. sbírkových předmětů, doklady k historii města a širšího okolí, národopisné sbírky i sbírky archeologické, botanické a mineralogické.

Z etnografických fondů je nutné uvést jako nejpočetnější sbírku těšínských lidových krojů, nejcennější je pak sbírka těšínských stříbrných krojových šperků. Mimořádně cenná je také kolekce malovaného nábytku, zvláště truhel, která obsahuje sbírkové předměty datované od roku 1700 až do 20. let 20. století. Dále sbírkový soubor tvoří sbírka řemeslné a podomácké výroby, zemědělství a také lidového umění. Další etnografický materiál skrývají fondy fotografií, negativů a zvukové záznamy.

Muzeum vydává vlastivědný čtvrtletník „Těšínsko" a také vědeckou řadu „Studie o Těšínsku", kterých vyšlo již 18 dílů. Tato periodika přinášejí zajímavé a vědecky hodnotné články a obrazový materiál z oblasti společenských a přírodních věd těšínského Slezska. Společně s Muzeem Těšínského Slezska (Muzeum Śląska Cieszyńskiego) v polském Těšíně vydalo již čtyři díly česko-polských rozsáhlých studií nazvaných „Cieszyńskie studia muzealne/Těšínský muzejní sborník". Významnou kuklturně-osvětovou roli plní v roce 2010 založený Klub Muzea Těšínska, který pořádá odborné i populárně-vědné přednášky, besedy, exkurze a poskytuje svým registrovaným členům celou řadu výhod. V současnosti čítá na 130 členů.

Kromě výstavních prostor v Českém Těšíně patří mezi pobočky muzea dále Kotulova dřevěnka, Archeopark Chotěbuz-Podobora, Musaion v Havířově, výstavní síň v Jablunkově, Karviné a v Orlové, Technické muzeum v Petřvaldu a Památník životické tragédie.

  

 

Zdroj textu a fotografií: http://www.muzeumct.cz/


Folklorní festivaly (35)
Instituce, organizace a spolky (4)
Konference (3)
Muzea v přírodě (22)
Periodický tisk (12)
Stálé expozice (22)
Webové prezentace (13)
Přidat odkaz