Dnes je úterý 27. února 2024, svátek má Alexandr Český jazyk

Muzeum východních Čech v Hradci Králové


Muzeum východních Čech v Hradci Kráové

příspěvková organizace Královéhradeckého kraje

Eliščino nábřeží 465

500 01 Hradec Králové 

 Ředitelka:       Mgr. Naděžda Machková Prajzová, Ph.D.  
 Tel./Fax.       +420 495 512 391  
 E-mail:     info@muzeumhk.cz, n.machkova@muzeumhk.cz
 www:     http://www.muzeumhk.cz/Muzeum východních Čech v Hradci Králové je jedním z největších regionálních vlastivědných muzeí ve východních Čechách. Je příspěvkovou organizací v majetku Královehradeckého kraje. Muzeum sídlí na Eliščině nábřeží v monumentální budově postavené podle návrhu architekta Jana Kotěry a prohlášené v roce 1995 národní kulturní památkou. V historické budově sídlí vedení muzea, ekonomické a provozní oddělení a útvar propagace a prezentace. Odborná pracoviště archeologického, historického a přírodovědeckého oddělení jsou umístěna v objektu tzv. Gayerových kasáren na ulici Opletalova.

 

Muzeum bylo v Hradci Králové založeno v roce 1880. Přímým podnětem k jeho zřízení se stala zdejší výstava starožitností a památností konaná v létě roku 1879. Mnoho předmětů vystavených při této příležitosti město postupně zakoupilo do sbírek nově budovaného muzea. V současné době má muzeum v archeologických, přírodovědeckých a historických sbírkách přibližně 3 000 000 sbírkových předmětů.

 

 

Od roku 1993 je součástí muzea též Památník bitvy 1866 na Chlumu. Součástí Památníku bitvy 1866 na Chlumu je i Muzeum války 1866, jehož historická část byla otevřena v roce 1936. Nová část muzea byla vybudována v letech 2008-2010 a následně, v roce 2011 byla rovněž zrekonstruována stará muzejní budova, ve které je nyní projekční a přednáškový sál. Dne 31. 3. 2012 byla v muzeu pro veřejnost otevřena nová expozice prusko-rakouské války doplněná o interaktivní a multimediální prvky a svým pojetím zohledňuje všechny věkové a zájmové kategorie návštěvníků.

 

  

 

Muzeum je také partnerem projektu Archeopark pravěku ve Všestarech. Projekt je realizován s cílem vybudovat komplexní areál archeoparku, který nabídne návštěvníkům jedinečnou expozici pravěku s názornými ukázkami dobových zvyků, řemesel a obyčejů. V rámci Archeoparku bude stávající „pravěká vesnice" rozšířena na komplexní areál s novou budovou hlavní expozice pravěku, budovou venkovní expozice a ukázkami pravěkých staveb, jako je neolitický dům, eneolitický dům a expozice domácího zvířectva.

 

Zdroj textu a fotografií: http://www.muzeumhk.cz/, http://www.archeoparkvsestary.cz/

 

 


Folklorní festivaly (35)
Instituce, organizace a spolky (4)
Konference (3)
Muzea v přírodě (22)
Periodický tisk (12)
Stálé expozice (22)
Webové prezentace (13)
Přidat odkaz