Dnes je úterý 27. února 2024, svátek má Alexandr Český jazyk

Vlastivědné muzeum dr. Hostaše v Klatovech


Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech
příspěvková organizace Plzeňského kraje
 

Hostašova 1
339 01 Klatovy IV.

 


 

 Ředitel:       Mgr. Luboš Smolík  
 Tel:      +420 376 326 351, +420 376 326 362, +420 737 061 235  
 Fax:     +420 376 316 011
 E-mail:     muzeum.klatovy@tiscali.cz
 www:     www.muzeum.klatovynet.cz

 

 

V první polovině 19. století byly Klatovy administrativním centrem kraje, což umožnilo jejich velký hospodářský rozvoj.  Přestože byly krajské úřady roku 1849 přesunuty do Plzně a Klatovy zůstaly pouze městem okresním,  nastoupené trendy hospodářského rozvoje se nezastavily a umožnily tak růst kulturního a společenského života ve druhé polovině 19. století. Výrazným projevem sílícího kulturního cítění v tomto období bylo založení muzea v Klatovech.

 

V červenci roku 1882 zemřel v Klatovech František Jung, bývalý mlynář a krupař, který od roku 1861 sbíral starožitnosti a kuriozity se vztahem ke Klatovům a jejich okolí. Protože dědici neměli na spravování a rozšiřování sbírky zájem, odkoupilo ji za 500 zlatých město. Stala se  základem sbírek muzea, které bylo usnesením městské rady založeno ještě téhož roku. Původní kolekce  rukopisů, knih, obrazů, soch, zbraní, textilií, keramiky a numismatických položek (kolem 600 kusů) byla hned v počátku rozhojněna o některé významné památky z majetku města:  nejstarší městské knihy, městské listiny, kancionály, předměty práva útrpného apod..

 

Prvním správcem Městského muzea v Klatovech se stal tehdejší praktikant v advokátní kanceláři JUDr. Sedláčka a pozdější klatovský starosta (1912 – 1919), výrazná osobnost politického i kulturního života města, JUDr. Karel Hostaš.

 

V počátcích muzea se jeho činnost zaměřovala především na činnost sbírkotvornou, posléze též vědeckou i dokumentační, postupně se pomalu začalo rozvíjet oslovování veřejnosti pomocí výstav  a přednášek. Současné muzeum však již  nemůže být pouze víceméně pasivním sběratelem a předkladatelem hmotných dokladů historie nebo pro veřejnost vzdáleným vědeckým ústavem. Muzeum dnešních dnů musí být, aby jeho existence byla vůbec opodstatněná, živým, aktivním organizmem s co největším důrazem na otevřenost směrem k veřejnosti. Od znovuotevření v roce 1994 tedy klatovské muzeum nabízí návštěvníkům kromě stálé expozice také výstavy tématické z muzejních sbírek nebo výtvarné umělců, jejichž život nebo dílo má vztah ke Klatovům nebo regionu.

 

V muzeu pracuje kromě knihovnicko informačního oddělení ještě několik odborných úseků, jejichž  úkolem je péče o sbírkový fond muzea a jeho  prezentaci veřejnosti při tématických výstavách. Je to pracoviště historie, etnografie, archeologie  a konzervátorské pracoviště.

 

Dnem 1. ledna 2003 klatovské muzeum přešlo do zřizovací pravomoci Plzeňského kraje a v souvislosti s vydáním nové zřizovací listiny užívá od 3. června 2003 nový název – Vlastivědné muzeum  Dr. Hostaše v Klatovech.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj textu a fotografií: www.muzeum.klatovynet.cz

 


Folklorní festivaly (35)
Instituce, organizace a spolky (4)
Konference (3)
Muzea v přírodě (22)
Periodický tisk (12)
Stálé expozice (22)
Webové prezentace (13)
Přidat odkaz